Witold Kepinski - 28 januari 2023

IGJ en NZa onderzoeken innovatieve ketens van huisartsenzorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan samen onderzoek doen naar nieuwe, innovatieve ketens van huisartsenzorg. De IGJ en de NZa willen weten of deze initiatieven van huisartsenzorg voldoen aan de normen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg zoals die voor alle huisartsen gelden. Beide toezichthouders ontvangen de laatste tijd veel meldingen van zowel patiënten als zorgverleners over deze nieuwe vormen van huisartsenzorg.

Door het tekort aan huisartsen ontstaan er sinds enkele jaren innovatieve zorgketens die huisartsenpraktijken overnemen, vaak gesteund door investeerders. Deze ketens maken onder andere gebruik van digitale hulpmiddelen, zodat er meer zorg op afstand geleverd wordt. Zo krijgt een deel van de patiënten via videoverbinding contact met hun huisarts.

De IGJ en de NZa benadrukken dat innovatieve zorgconcepten belangrijk zijn om de toekomstbestendigheid van de (huisartsen)zorg te borgen. Met een blijvend krappe arbeidsmarkt, een vergrijzende bevolking, de toename van (leefstijl gerelateerde) chronische ziekten en de ambitie om kwetsbare mensen steeds langer thuis te laten wonen, zal de druk op de gehele zorg de komende jaren hoog blijven. De afgelopen coronaperiode heeft bewezen dat ook digitale zorg kan bijdragen aan het oplossen van de problemen van het huisartsentekort. Uitgangspunt daarbij is dat de huisartsenzorg door alle zorgaanbieders van goede kwaliteit is en toegankelijk moet zijn en blijven. Daarbij is een goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering ook belangrijk.

Potentiële risico's
Tegelijkertijd blijkt uit de signalen die de IGJ en de NZa krijgen dat de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg bij een deel van deze nieuwe innovatieve zorgverleners mogelijk onder druk staat. De IGJ en de NZa willen daarom samen in een breder onderzoek beoordelen of er sprake is van potentiële nieuwe risico’s die gepaard gaan met nieuwe vormen van zorgaanbod en andere organisatie- en ondernemingsvormen. Hierbij denken we dan aan risico’s voor de patiëntveiligheid, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.

Ook wordt bekeken of beide toezichthouders hiervoor het toezicht op deze praktijken anders moeten vormgeven. De verwachting is dat dit onderzoek voor de zomervakantie is afgerond.

Cloudian BW - week 11/12-2023 SLTN Vierkant
Progress Communications BN start week 17 tm 19

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!