Witold Kepinski - 17 februari 2023

Lenovo meldt minder omzet en winst

Lenovo meldt minder omzet en winst image

Lenovo Group heeft de resultaten van het derde kwartaal bekendgemaakt. De omzet daalde met 24 procent tot 15,3 miljard dollar. De nettowinst daalde met 32 procent tot 437 miljoen dollar. Lenovo overweegt ontslagen als onderdeel van een kostenbesparingsinitiatief van ongeveer 115 miljoen dollar. Lenovo CEO Yang Yuanqing spreekt van een ernstige neergang op de pc- en smartphone markt.

De omzet van niet-PC-activiteiten, zoals servers en data storage, bereikte een hoogtepunt van 41% en de winstgevendheid bleef solide. Lenovo's gediversifieerde groeimotoren van de Solutions and Services Group (SSG) en Infrastructure Solutions Group (ISG) lieten de omzet groeien tot recordhoogtes van respectievelijk 1,8 miljard dollar en 2,9 miljard dollar; een stijging van 23% en 48% jaar-op-jaar. Alle belangrijke businessgroepen droegen voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal bij aan het bedrijfsresultaat.

Hoewel de sector met aanzienlijke macro-economische druk te maken heeft, ziet Lenovo mogelijkheden voor de lange termijn. Dit komt omdat de wereldwijde trends van digitalisering en intelligente transformatie blijven versnellen en de IT-uitgaven naar verwachting op middellange tot lange termijn zullen herstellen tot een gematigd groeipercentage. In de PC-sector is de daadwerkelijke vraag, zoals blijkt uit de activeringsgegevens in 2022, veel beter dan de verzendingsgegevens van de sector aangeven, omdat het kanaal overtollige voorraad verbruikt. De Groep verwacht een jaar-op-jaar groei in de tweede helft van het kalenderjaar, met een hogere vraag van eindgebruikers dan het niveau van vóór Covid.

De Groep blijft proactieve maatregelen nemen om haar kostenconcurrentievermogen verder te versterken. Het zal dit doen door te investeren in groeimotoren met hoge marges en door de operationele kosten te verlagen. Er werken rond 75.000 mensen bij Lenovo.

Het kassaldo van Lenovo blijft sterk, de cashconversiecyclus blijft verbeteren, de kanaalvoorraad is afgenomen en het bedrijf blijft investeren in R&D en duurzaamheid. Daarbij blijft de Groep zich inzetten voor een verdubbeling van de winstgevendheid op middellange termijn.

SLTN Vierkant AWS Summit Amsterdam tm 30 mei 2023
AWS Summit Amsterdam liggend Nieuwsbrief  tm 31 mei 2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!