Floris Hulshoff Pol - 21 februari 2023

ING: supply pains kunnen ook leiden tot supply gains

ING: supply pains kunnen ook leiden tot supply gains image

De verstoringen in de supply chains van de voorbije drie jaren kunnen in de toekomst naast aanhoudende ‘supply pains’ ook leiden tot ‘supply gains’, zo meldt ING in een publicatie.

De pijn zit vooral in de hogere kostenniveaus vanwege hogere voorraadposities en in de geleidelijke afname van de afhankelijkheid van China.

De winst zit in het structureel overnemen van de voorraadpositie van de retail, de mogelijkheden van meer waardecreatie die digitalisering en data-driven ondernemen bieden en in de op den duur waarschijnlijk kortere ketens.

Deze publicatie gaat in op de verstoringen in de periode 2020-2022 en wat er mogelijk nog gaat gebeuren in 2023. Er wordt een beeld geschetst hoe een aantal groothandelaren door deze turbulente tijden heen zijn gekomen en tot welke nieuwe ontwikkelingen dit in de sector heeft geleid.

Lees hier de volledige publicatie.

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!