Floris Hulshoff Pol - 22 februari 2023

Sabotagedreiging Rusland richting Nederlandse internet kabels in zee

Sabotagedreiging Rusland richting Nederlandse internet kabels in zee image

De Nederlandse vitale maritieme infrastructuur in de Noordzee, zoals internetkabels, gasleidingen en windmolenparken, kan kwetsbaar zijn voor Russische sabotage aldus de AIVD en MIVD. Rusland brengt deze infrastructuur heimelijk in kaart en onderneemt activiteiten die duiden op spionage en voorbereidingshandelingen voor verstoring en sabotage.

Een dergelijke fysieke dreiging richting andere vitale sectoren, zoals drinkwater- en energievoorziening, is ook voorstelbaar, zolang dergelijke aanslagen heimelijk kunnen worden uitgevoerd. Het kan voor Rusland nuttig zijn om fysieke verstoring en sabotage voor te bereiden. De MIVD en AIVD informeren organisaties die verantwoordelijk zijn voor organisatie en uitvoering van beveiligingsmaatregelen om de weerbaarheid van Nederlandse vitale processen te vergroten.

Social Media

Oekraïne is samen met het Westen doelwit van een Russische informatieoorlog. Moskou richt zich echter allereerst op het creëren en behouden van draagvlak voor de oorlog in Oekraïne onder de bevolking in Rusland en de Donbas. Het Kremlin blokkeert socialemediakanalen om kritische geluiden uit het buitenland te weren en het publieke debat over de oorlog in Oekraïne te domineren.Moskou zet onder meer staatsmedia, bekende Russen, opiniemakers, websites, oorlogsveteranen, bloggers en vluchtelingen uit de Donbas in om het eigen Kremlin-verhaal te versterken en om critici, Oekraïne en het Westen in een ongunstig daglicht te plaatsen. Oekraïne wordt hierbij aanhoudend neergezet als een land zonder bestaansrecht, dat door Rusland bevrijd moet worden van zijn ‘nazistische leiders’. Het Westen en met name de NAVO worden afgeschilderd als nietsontziende agressors die hun vizier richten op Rusland.

Lange strijd tegen invasie Rusland

Nederland moet er rekening mee houden dat de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan waarschijnlijk nog lang kunnen gaan duren. De uitkomst van deze oorlog is bepalend voor onze toekomstige veiligheid en welvaart. Dit conflict is niet alleen een Oekraïense strijd.

Het begin van de aanval op 24 februari 2022, kortweg 24/2, heeft een betekenis die te vergelijken valt met andere keerpunten in de geschiedenis. De afloop hangt af van de gevechtsbereidheid van Oekraïne en Rusland en van de internationale bereidheid om schouder aan schouder te blijven staan en hulp te blijven bieden aan Oekraïne.

Nu is Oekraïne het grootste slachtoffer van de Russische agressie. Deze oorlog heeft echter ook vergaande invloed op Nederland en Europa. Onze open en democratische samenleving ondervindt de directe en indirecte gevolgen op economisch, militair, diplomatiek en maatschappelijk vlak.

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten AIVD en MIVD concluderen dit in hun publicatie ‘24/2. De Russische aanval op Oekraïne: een keerpunt in de geschiedenis’. Met deze publicatie geven de diensten inzicht in de betekenis van de oorlog voor de wereld en Nederland nu en in de toekomst.

Ontwikkeling moeilijk te voorspellen

Hoe de oorlog zich ontwikkelt, is moeilijk te voorspellen. Dat hangt volgens de diensten van verschillende factoren af, zoals doorzettingsvermogen en het militair vermogen van zowel Oekraïne als Rusland. Waarschijnlijk zal Rusland noch Oekraïne in staat zijn om op korte termijn al zijn militaire doelstellingen te behalen.

Nederland steunt Oekraïne op diverse manieren. Ook de AIVD en de MIVD leveren een waardevolle bijdrage. Bijvoorbeeld door Oekraïne te helpen zich te weren tegen Russische digitale aanvallen op vitale infrastructuur en energievoorzieningen.

Het is belangrijk dat het westen de eenheid bewaart tegenover Rusland, zodat Moskou niet de conclusie kan trekken dat militaire agressie loont. De gezamenlijke (militaire) steun aan Oekraïne en de versterking van de NAVO en de EU blijft essentieel. Niet alleen voor Oekraïne, maar ook voor de veiligheid van Europa en de rest van de wereld.

Lees de hele publicatie (PDF).

De+Russiche+aanval+op+Oekraine.pdf

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!