Wouter Hoeffnagel - 10 maart 2023

Acht op de tien spelers in publieke sector kent initiatieven voor datadeling

Acht op de tien spelers in publieke sector kent initiatieven voor datadeling image

Een grote meerderheid (80%) van de organisaties uit de publieke sector wereldwijd is begonnen met het implementeren van data ecosystemen. De meeste initiatieven bevinden zich echter in een vroeg stadium van implementatie. Slechts in een klein aantal gevallen worden data-ecosystemen op grotere schaal ingevoerd.

Dit blijkt uit onderzoek van Capgemini Research Institute. Het onderzoek laat de noodzaak zien van een gezamenlijke, data-gestuurde aanpak voor de complexe uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Naast de technologische uitdagingen zijn vooral de menselijke uitdagingen van belang - met name cultuur en vertrouwen. Uit het onderzoek van Capgemini blijkt dat degenen die data-ecosystemen hebben geïmplementeerd, of in de implementatiefase zitten, al de vruchten plukken van het effectief delen van data, waaronder een betere klantervaring van burgers en betere, data-gestuurde, beleidsvorming.

Operationele en maatschappelijke uitdagingen van data-uitwisseling

Uit het rapport blijkt dat gezamenlijke data-ecosystemen overheidsorganisaties helpen op belangrijke functionele gebieden zoals administratie, veiligheid en defensie, belastingen, douane en welzijn. Zo zegt bijvoorbeeld 81% van de lokale, nationale en centrale overheden die data-ecosystemen hebben ingevoerd of nog invoeren dat zij de betrokkenheid van burgers hebben verbeterd en duurzaamheidsinitiatieven op de rails hebben gezet. 93% van de respondenten wijst op een toename van de openbaarheid van bestuur. Bovendien kunnen burgers profiteren van betere overheidsdiensten, zoals een meer gerichte verstrekking van sociale programma's voor de meest kwetsbare burgers en een verbeterde openbare veiligheid. Hierbij maken politiediensten melding van een betere juridische uitvoering en snellere reactietijden. 74% van de organisaties in de publieke sector die data-ecosystemen hebben ingezet of nog steeds inzetten, zien ook een verhoogde weerbaarheid tegen cyberdreigingen.

"Of het nu gaat om de pandemie, maatschappelijke problemen zoals jeugdwerkloosheid of de klimaat- en biodiversiteitscrisis: de uitdagingen waar we nu voor staan, vragen om een gezamenlijke reactie van onze overheid. Daarom moeten ze data systematisch delen", aldus Marc Reinhardt, Global Industry Leader voor de publieke sector bij Capgemini. "Het creëren van een cultuur waarin de besluitvorming wordt gestuurd door real-time gegevens vergt een lange adem. Alle spelers in het data-ecosysteem moeten vertrouwen hebben. Maar de meetbare voordelen voor de ervaring van burgers en de efficiëntie van de overheid tonen aan dat het delen van data de resultaten verbetert."

Belemmeringen staan bredere toepassing in de weg

Uit het rapport blijkt dat belemmeringen in verband met vertrouwen, cultuur en technologie een bredere toepassing in de weg staan. Zo wordt 56% van de respondenten geconfronteerd met een of meer uitdagingen, zoals weerstand van burgers tegen het delen van data en gebrek aan vertrouwen in de kwaliteit van de betrokken data.

Het onderzoek benadrukt ook de belangrijke rol van talent. Organisaties in de publieke sector moeten kunnen beschikken over de juiste vaardigheden en de aanwezigheid van een data-gedreven cultuur binnen hun organisaties. Daarnaast is holistisch scholingsprogramma belangrijk om medewerkers uit te rusten met de nodige vaardigheden op het gebied van datamanagement en kunstmatige intelligentie, evenals kennis van dataprivacy. Slechts 55% van de organisaties meldt werknemers te hebben getraind in het ethisch gebruik van burgerdata.

Bewaken van privacy

Het inbouwen van beveiliging en privacy by design in data-ecosystemen is cruciaal om publieke organisaties in staat te stellen de voordelen van het delen van data in evenwicht te brengen met de noodzaak om dataprivacy te waarborgen. Dit vereist ook de ontwikkeling van sterke governance-structuren, data mesh-architecturen en het gebruik van privacybevorderende technologieën (PET's) zoals differential privacy, gefedereerd leren en homomorfe encryptie.

Het onderzoeksrapport is hier beschikbaar.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!