Wouter Hoeffnagel - 15 maart 2023

Eerste Kamer akkoord met invoering Digital Stelsel Omgevingswet

Eerste Kamer akkoord met invoering Digital Stelsel Omgevingswet image

De Eerste Kamer is akkooord met de invoering van het Digital Stelsel Omgevingswet (DSO). Hiermee is de weg definitief vrij voor de invoering van de wet per 1 januari 2024.

Het DSO is een digitaal loket die de uitvoering van de Omgevingswet ondersteunt. Via het digitaal stelsel kunnen initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden onder meer aanvragen doen en informatie verkrijgen. Het systeem vervangt het huidige Omgevingsloket online.

Het loket is onderdeel van de vernieuwde Omgevingswet. Het omgevingsrecht was voorheen vastgelegd in 26 verschillende wetten. Dit bundelt de overheid nu in de Omgevingswet, wat een samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures moet vormen. Dit moet onder meer de mogelijkheden voor integraal beleid verbeteren en het omgevingsrecht zowel bruikbaarder maken als vereenvoudigen.

Veel vertraging

De invoering van de Omgevingswet is meermaals uitgesteld. De Eerste Kamer is in 2016 al akkoord gegaan met de Omgevingswet. De wet is echter door onder meer uitvoeringsproblemen rondom ICT nog steeds niet ingevoerd. Zo moet een digitaal loket beschikbaar worden voor het aanvragen van omgevingen. Problemen met dit systeem leidde in oktober nog tot uitstel.

Met 41 senatoren stemden een ruime meerderheid van de Eerste Kamer voor de invoering van de DSO. 29 senatoren waren tegen. Onder meer GroenLinks, SP, PvdA en een aantal kleinere fracties stemden tegen. Zij vinden het met het oog op de problemen met de onderliggende ICT-infrastructuur onverantwoord om in dit stadium groen licht te geven. Ook andere partijen zijn kritisch, maar stemmen wel voor. Denk daarbij aan D66, dat hiermee duidelijkheid over de invoeringsdatum wil geven aan gemeenten en waterschappen.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!