Floris Hulshoff Pol - 20 maart 2023

Capgemini ondersteunt Eneco bij terugdringen CO2-uitstoot

Capgemini ondersteunt Eneco bij terugdringen CO2-uitstoot image

Capgemini en Eneco hebben aangekondigd dat zij gaan samenwerken om de CO2-uitstoot van Eneco tegen 2030 met één megaton te verminderen door middel van gezamenlijke initiatieven in scope 1, 2 en 3. Deze samenwerking maakt deel uit van een bredere tienjarige overeenkomst tussen Capgemini en Eneco om de overgang van Eneco naar duurzame energie te versnellen en om haar ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn, te helpen verwezenlijken.

Beide bedrijven gaan de impact onderzoeken van engineering, digitalisering, data & AI, businesstechnologie en platforms op het verminderen van scope 1, 2 en 3 CO2-emissies. Deze doelstelling voor 2030 is gebaseerd op de gedeelde overtuiging van zowel Eneco als Capgemini dat een duurzame toekomst alleen haalbaar is door sector-overstijgende samenwerking met alle belanghebbenden, waaronder klanten, strategische partners en leveranciers. De werkzaamheden van Capgemini met Eneco, zullen gericht zijn op innovatie van bedrijfsmodellen, processen en technologie en zullen naar verwachting voor ongeveer 17% bijdragen aan Eneco’s CO2-reductiedoelstellingen in 2030.

"Wij streven ernaar actief samen te werken met alle spelers in de gehele waardeketen om onze energietransitie-doelstellingen te bereiken. Deze verbintenis met onze partner Capgemini is het eerste concrete voorbeeld van de manier waarop we vooruitgang willen boeken. De technologie- en innovatiecapaciteiten van Capgemini en zijn wereldwijde aanwezigheid zullen deze positieve en belangrijke stap op onze weg naar net zero mogelijk maken", aldus Erwin Leeuwis, directeur Corporate Strategy bij Eneco.

"Zowel Capgemini als Eneco willen er graag voor zorgen dat de ambitie van ons partnership zowel betekenisvol als meetbaar is. Ons uitgangspunt bij deze verbintenis om de CO2-uitstoot van Eneco tegen 2030 met één megaton te verminderen, is te kijken naar de potentiële impact van engineering, technologie en data & AI, die allemaal de Scope 3-emissies aanzienlijk kunnen verminderen", aldus Marjolein Holsboer, Energy en Utilities Leader bij Capgemini in Nederland. "In combinatie met Eneco's expertise op het gebied van energieproductie en - transitie, zullen de CO2e-rekenmodellen die we opzetten om een reeks innovaties te testen en te evalueren ertoe bijdragen dat we dit ambitieuze doel samen bereiken."

Om aan te tonen hoe bedrijfsmodel-, proces- en technologie-innovatie kan helpen de CO2-uitstoot te verminderen, hebben Capgemini en Eneco het potentieel beoordeeld van een aantal innovaties die zich voornamelijk richten op Scope 3, met een uitgebreide CO2-calculatieaanpak. De scope 3-emissies van Eneco vertegenwoordigen bijna 90% van de totale output en worden gegenereerd door indirecte bronnen binnen de toeleveringsketen, zoals ingekochte goederen en diensten, distributie, transport, het gebruik van verkochte producten en de verwerking van verkochte producten aan het einde van hun levensduur. Het verminderen van de CO2-voetafdruk van Eneco's partners en klanten staat centraal, bijvoorbeeld door radicale elektrificatie, het uitfaseren van aardgas en het versnellen van duurzame warmteoplossingen.

Capgemini en Eneco gaan samen innovaties testen en evalueren
Om de voortgang nauwkeurig bij te houden, te rapporteren en te analyseren en Eneco in staat te stellen op data gebaseerde beslissingen te nemen, zijn CO2-calculatiemodellen opgezet met behulp van een levenscyclusanalyse [2], het cradle-to-grave-principe en bedrijfsdata. Capgemini zal Eneco ook helpen haar Scope 1- en Scope 2-emissies te verminderen door haar IT-voetafdruk te beperken, door energie-efficiëntere kantoren en gebouwen die Eneco gebruikt, en door een vermindering van CO2 in Eneco's eigen energievoorziening en productieketen.

Andere nog te evalueren innovaties zijn:
B2B decarbonisatiediensten om Eneco's zakelijke klanten te helpen hun CO2-uitstoot verder te verminderen met oplossingen als warmtepompen, isolatie, slimme kantoorverlichting, zonneboilers en panelen.
Een Virtual Power Plant: een digitaal platform om vraag en aanbod van hernieuwbare energie in balans te brengen met energiehandel.
Digital Twins om de kosten van de bouw en exploitatie van onshore en offshore windparken te verlagen.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!