Wouter Hoeffnagel - 21 maart 2023

Commissie gaat overheid adviseren over omgang met algoritmen

Commissie gaat overheid adviseren over omgang met algoritmen image

De ministerraad stelt een Adviescommissie Analytics in. De commissie gaat het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Douane en Dienst Toeslagen adviseren over de omgang met risicomodellen en algoritmen.

De commissie gaat gevraagd en ongevraagd stil staan bij actuele analytics-vraagstukken binnen de overheidsdiensten. Emile Aarts, emeritus rector magnificus en hoogleraar computer science van Tilburg University, staat aan de leiding van de commissie. Andere leden zijn Sandjai Bhulai, Eppo Bruins, Paul van Geest, Jeroen van den Hoven, Friederike van der Jagt, Rob van Kan, Esther Keymolen, Patricia Prüfer, Mirko Schäfer en Arlette van Wissen. Het gaat om een groep van academici en ervaringsdeskundigen die allen rond vraagstukken als privacy, het gebruik van data & algoritmes en de digitale samenleving werken.

Verantwoorde omgang

Een verantwoorde omgang met risicomodellen en algoritmen is een actueel onderwerp. Denk hierbij onder meer aan de toeslagenaffaire, waarbij de inzet van algoritmen leidde tot discriminatie en privacyschendingen. Het gebruik van risicomodellen en algoritmen is gericht op het vergroten van de efficiency en effectiviteit in het werk en ondersteunen van burgers, bedrijven en de eigen organisatie, benadrukt de overheid. Tegelijkertijd mag dit uitgangspunt er nooit toe leiden dat goedwillenden bedrijven en burgers worden tegengewerkt door het gebruik van de digitale werkwijze. De adviescommissie moet dit gaan waarborgen.

De commissie kent een diverse samenstelling, waarmee de ministerraad integrale advisering wil borgen. De adviezen van de commissie moeten de verschillende kanten van vraagstukken belichten. Denk daarbij aan het belang en doel van het model, evenals privacy en ethiek.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!