Witold Kepinski - 22 maart 2023

Vrouwen in IT willen flexibele werktijden en goed opleidingsbudget

No Fluff Jobs, een IT-vacaturebank, heeft een onderzoek laten uitvoeren onder 303 vrouwen die in Nederland werkzaam zijn in de IT. De uitkomsten staan in het rapport Vrouwen in de IT 2023 , en dit beschrijft wat vrouwen in de IT-wereld aantrekt en welke arbeidsomstandigheden zij belangrijk vinden. Opvallend is dat vrouwen een goede sfeer op het werk belangrijker vinden dan een hoog salaris. Ook geven vrouwen aan dat ze in deze branche relatief vaak een promotie krijgen.

Steeds meer vrouwen vinden hun weg naar een baan in de IT, en dat is goed nieuws. Bedrijven die diversiteit nastreven zijn succesvoller, en dat komt voort uit een prettigere werksfeer en sterkere klantbinding. Vrouwen in de IT vervullen verschillende rollen, denk aan projectmanagers of conceptontwikkelaars. Er zijn in Nederland ook opvallend veel vrouwelijk programmeurs aan het werk. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 20% front-end of full stack developer is, in andere landen hebben vrouwen vaker de functie van tester.

Waarom kiezen vrouwen voor IT?

Een groot gedeelte van de vrouwelijk respondenten (42,1%) belandde in de IT-sector door een carrièreswitch. Van deze groep zei een derde dat het vooral de hogere lonen zijn die hen lokte. Maar deze branche heeft natuurlijk meer aantrekkelijke kanten, zo blijkt de uit vraag waarom er gekozen werd voor een baan in de IT. Maar liefst 47% vindt de IT-industrie en bijgaande ontwikkelingen erg interessant, 44% ervaart tevens dat in deze sector veel ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling, en ook de mogelijkheid om op afstand te werken (thuiswerken) is voor 45% zeer belangrijk.

Welke arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk?

Vrouwen willen het liefst hun eigen tijd indelen. Bedrijven doen er goed aan hiermee rekening te houden, want maar liefst 72% van de respondenten gaf aan flexibele werktijden hoog te waarderen. Ook de mogelijkheid voor een vierdaagse werkweek (59%) scoort goed, net als het bieden van een opleidingsbudget (58%) en devices zoals een zakelijke telefoon of laptop. Ongeveer 65% van de ondervraagden werkt in loondienst, maar bijna 90% zegt dit te ambiëren. Stabiliteit en zekerheid is dus van groot belang.

Hoe belangrijk is het salaris?

Hoewel IT-banen vaak goed beloond worden, is dat voor veel respondenten niet het belangrijkste van hun baan, slechts 28% vindt een hoog salaris de belangrijkste reden om voor een organisatie te werken. Dat is laag, want in andere landen schommelt dat rond de 65%. Wat is dan wel belangrijk voor de grootste groep? Op één staat een goede sfeer (73%) op het werk, gevolgd door de mogelijkheid om op afstand te werken. Daarmee is niet gezegd dat er niet goed naar het salaris gekeken wordt. Vrouwen in de IT hechten bijvoorbeeld veel waarde aan een salarisvermelding bij een vacature, 87% geeft aan dit belangrijk te vinden.

Nog geen salaristransparantie

Dat er nog veel te winnen valt op het gebied van transparantie en eerlijke beloning, blijk uit de het feit dat 16,5% van de vrouwen weet dat ze minder verdienen dan mannen met dezelfde competentie en functie, slechts een kleine 5% verdient meer, 55,3% heeft geen idee hoeveel anderen in dezelfde organisatie verdienen.

Toch kan er niet geconcludeerd worden dat vrouwen minder gewaardeerd worden dan hun mannelijke collega’s. Volgens het CBS maakt en op de zes werknemers promotie in een tijdsbestek van twee jaar. Uit dit onderzoek blijkt dat 26% van de IT-vrouwen het afgelopen jaar promotie heeft ontvangen, een goede score dus. Bovendien geeft 71,8% van de vrouwelijke IT-professionals aan dat haar salaris het afgelopen jaar is gestegen. Echter, bijna 60% is tevreden met het salaris dat zij ontvangen.

Chetan Fatingan, senior marketingspecialist bij No Fluff Jobs: “Nederland heeft een tekort aan IT-specialisten en tegelijkertijd is minder dan een vijfde van de IT’ers vrouw. Een van de oplossingen om de talentenkloof te verkleinen is om de IT-wereld toegankelijker en aantrekkelijker te maken voor vrouwen. Ons onderzoek geeft aan wat vrouwen belangrijk vinden, bedrijven kunnen hier hun voordeel mee doen tijdens hun zoektocht naar goed personeel. Het IT-talent dat er is, heeft voldoende keuze in banen. Zorg dus voor salaristransparantie, flexibele werktijden en een gezonde, open werksfeer. Dit zal de diversiteit bij bedrijven en het succes van IT-teams absoluut ten goede komen.”

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!