Witold Kepinski - 22 maart 2023

Bechtle groeit ook in 2022 veel sneller dan de markt

Bechtle groeit ook in 2022 veel sneller dan de markt image

Voor Bechtle AG was 2022 opnieuw een recordjaar. Het transactievolume steeg met 16,6% naar 7.285,7 miljoen euro. Daarmee groeide Bechtle ondanks de moeilijke economische omstandigheden opnieuw veel sneller dan de markt. De omzet steeg aanzienlijk met 13,6% naar 6.028,2 miljoen euro. Bechtle kon de winst voor belastingen (EBT) verhogen met 9,4% tot 350,5 miljoen euro. De EBT-marge bedroeg 5,8%, vergeleken met 6,0% in 2021. Op 31 december 2022 werkten er 14.046 medewerkers bij Bechtle; dit zijn 1.166 mensen meer dan in 2021. 

De omzet van de Bechtle Groep groeide in 2022 in alle regio's en beide segmenten met meer dan 10%. De internationale ondernemingen realiseerden een opvallende groei, mede door acquisities. Met een organische groei van 11,7% genereerde Bechtle het grootste deel van de omzet op eigen kracht. “Ondanks de buitengewoon moeilijke tijden kunnen we opnieuw terugkijken op een succesvol jaar. Dit toont eens te meer dat ons bedrijfsmodel ook onder moeilijke omstandigheden een betrouwbare basis is voor winstgevende groei”, aldus Dr. Thomas Olemotz, voorzitter van de Raad van Bestuur van Bechtle AG.

Aanzienlijke omzetgroei in het Systeemhuis-segment

In het segment IT-Systeemhuis & Managed Services steeg de omzet met 14,2% naar 3.878,2 miljoen euro in 2022. In het buitenland steeg de omzet met maar liefst 33,0%, niet in de laatste plaats dankzij acquisities. In de verslagperiode hebben we ook een aantal veelbelovende raamovereenkomsten gesloten en de activiteiten met grote multinationals kunnen uitbreiden. Op dit gebied hebben we geprofiteerd van het feit dat we al in een vroeg stadium centrale eenheden met een internationale oriëntatie hebben opgericht en uitgebreid. Onze multi-cloud-activiteiten ontwikkelden zich eveneens zeer positief. We konden onze EBIT in dit segment met 7,0% verhogen naar 227,0 miljoen euro. Door hogere voertuig- en reiskosten kwam het resultaat in de verslagperiode onder druk te staan. De EBIT-marge was met 5,9% nog steeds uitstekend, vergeleken met 6,3% in 2021.

Hoge marge in E-Commerce

In het segment IT E-Commerce steeg de omzet van Bechtle met in totaal 12,5% naar 2.150,0 miljoen euro. De groei was op de afzonderlijke nationale markten grotendeels in evenwicht. Zeer krachtige impulsen kwamen van Spanje, Polen, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland. Door de lagere kostendruk in vergelijking met het andere segment en door gestroomlijnde en efficiënte processen groeide het resultaat onevenredig met 13,1% naar 128,4 miljoen euro. De marge verbeterde dan ook van 5,9% in 2021 naar 6,0% in de verslagperiode.

Internationale acquisitiestrategie

In de verslagperiode heeft Bechtle drie acquisities gedaan en daarmee haar internationale aanwezigheid aanzienlijk vergroot. Voor het eerst zijn er dienstverleners buiten Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland tot de Bechtle Groep toegetreden, namelijk in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk. Dit jaar zal Bechtle haar internationaal georiënteerde acquisitiestrategie verder ontwikkelen. Zo hebben we op 16 maart de acquisitie van een ander IT-bedrijf in Londen gemeld. Daarnaast blijft onze acquisitiestrategie gericht op Frankrijk en Spanje.

Zeer positieve operationele cashflow

In de verslagperiode lag de operationele cashflow op 116,7 miljoen euro (2021: 284,5 miljoen euro). In de loop van het jaar werden aanzienlijke verbeteringen bereikt, vooral met betrekking tot de voorraden en handelsschulden. De prestaties in het vierde kwartaal waren uitstekend, met een operationele cashflow van 347,4 miljoen euro. Met 289,6 miljoen euro bevindt de liquiditeit zich op een heel comfortabel niveau voor de financiering van verdere groei en acquisities.

Dertiende dividendverhoging op rij

Gezien deze zeer sterke bedrijfsresultaten, de comfortabele liquiditeitssituatie en vooral als teken van vertrouwen met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling stellen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van Bechtle AG een verhoging van het dividend tot 0,65 euro per aandeel voor. Dit zou een buitenproportionele stijging van 18,2% betekenen ten opzichte van 2021 (0,55 euro per aandeel) en de dertiende verhoging op rij. Gemeten aan de geconsolideerde winst na belastingen zou de uitbetalingsratio dan 32,6% bedragen (2021: 29,9%).

Voor het eerst meer dan 14.000 medewerkers

Op 31 december 2022 werkten er 14.046 medewerkers bij Bechtle – 1.166 personen meer dan in 2021. Het recordaantal van 244 stagiairs en duale studenten die tijdens de verslagperiode bij Bechtle zijn begonnen, toont hoe aantrekkelijk wij als werkgever zijn. In het kader van het programma “Future in IT” biedt Bechtle carrièreswitchers een speciaal ontwikkeld kwalificatieprogramma aan, onder andere voor IT-sales en diverse technische vakgebieden. Deze maatregelen helpen ons het tekort aan gekwalificeerd personeel actief aan te pakken.

Uitdagend boekjaar 2023

Ondanks lichte verbeteringen in de prognoses voor de macro-economische ontwikkeling in 2023 zijn de verwachte groeipercentages nog steeds laag en blijft de onzekerheid groot. Bovendien blijven de problemen in de toeleveringsketens de ontwikkeling van de IT-markt beïnvloeden. Tegelijkertijd zijn klanten zich echter meer bewust geworden van de noodzaak om te investeren in toekomststerke IT-omgevingen. De Raad van Bestuur is daarom optimistisch over het lopende boekjaar en verwacht dat Bechtle ondanks de moeilijke omstandigheden opnieuw bovengemiddelde bedrijfsprestaties zal leveren. Verwacht wordt dat de omzet en de winst in het lopende boekjaar aanzienlijk zullen stijgen en dat de EBT-marge ongeveer op het niveau van vorig jaar zal liggen. “Onze doelstellingen voor 2023 zijn ambitieus. We verwachten stijgende kosten, die moeten worden gecompenseerd. Tegelijkertijd zal de digitale transformatie doorgaan en talrijke zakelijke mogelijkheden voor Bechtle openen. Dit sterkt ons vertrouwen dat we zelfs in uitdagende tijden in staat zullen zijn om winstgevende groei te realiseren”, aldus Thomas Olemotz.

SLTN Vierkant Comstor BW 5 dec tm 10 dec 2023
SLTN liggend

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!