Wouter Hoeffnagel - 23 maart 2023

Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud gelanceerd

Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud gelanceerd image

Het Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud (CoE-DSC) is officieel gelanceerd. Het CoE-DSC bouwt voort op de inzet en resultaten van de Data Sharing Coalition (DSC), de werkgroep data delen van de Nederlandse AI Coalitie (NL-AIC) en de Gaia-X Hub NL. Alle partijen uit de genoemde coalities zijn ook onderdeel van dit initiatief, dat geleid wordt door TNO. Door krachten te bundelen ontstaat er één centrale plek die bedrijven helpt bij datadeel- en cloud vraagstukken. Daarnaast gaat het initiatief zorgen voor meer vertrouwen in cross-organisationeel data delen en (internationale) samenwerking faciliteren. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat maakt het CoE-DSC financieel mogelijk.

Het CoE-DSC moet antwoord bieden op uitdagingen omtrent het delen van data en ondersteunen bij de ontwikkeling van datadeeltoepassingen door relevante tools, kennis en best practices beschikbaar te stellen. Ook gaat het centrum samenwerken met diverse sectorale datadeel-initiatieven, zoals de GOFAIR Foundation om eilandvorming te voorkomen en (toekomstige) toepassingen over sectoren heen mogelijk te maken. Het CoE-DSC wil een zo breed en open mogelijk initiatief zijn en zoekt de samenwerking met andere programma’s en coalities rondom data delen op. Zo wil het centrum tot één platform voor Nederland komen, met een stevige internationale verankering.

Samenwerking met gelijkgestemde initiatieven

Peter Verkoulen van TNO, programmadirecteur van het CoE-DSC: “Als trekker van de Nederlandse Gaia-X hub heb ik altijd gezocht naar samenwerking met gelijkgestemde initiatieven. Alleen door kennis en expertise met elkaar te delen kunnen we innovatie versnellen en adoptie van toepassingen realiseren. Met de oprichting van het CoE-DSC voldoen we bovendien aan de behoefte van bedrijven en organisaties om één plek te creëren waar ze terecht kunnen met hun vraagstukken.”

Klaas Hommes, Directeur BAS, Energiesector: ”Het CoE-DSC gaat ons in de energiesector helpen bij samenwerking op het gebied van data-uitwisseling met andere sectoren zoals mobiliteit, logistiek en financiële dienstverlening. Ook borgen we via het CoE-DSC aansluiting met Europese initiatieven zoals de Energy Data Space. Daarmee komen we tot nieuwe slimme energie-oplossingen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de energietransitie. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met het hypothecaire domein voor uitwisseling van slimme meter data als belangrijk datapunt voor het ontwikkelen van groene leningenproposities.”

Het CoE-DSC gaat alle kennis en expertise die reeds binnen de programma’s zijn ontwikkeld bundelen en trends en ontwikkelingen monitoren op het gebied van het delen van data. Hiermee sluit het CoE-DSC ook aan op de Europese agenda, waaronder de Europese datastrategie, wet-en regelgeving zoals de Data Act en andere Europese datadeelinitiatieven zoals het Data Spaces Support Centre (DSSC).

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024
Arctic Wolf BN Gated Content

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!