Wouter Hoeffnagel - 24 maart 2023

Onderzoek: Bestuursleden onderschatten belang van cybersecurity

Onderzoek: Bestuursleden onderschatten belang van cybersecurity image

Bedrijven wereldwijd overwegen om in 2023 extra budget vrij te maken voor cyberbeveiliging. Veel bestuurders en bedrijfsleiders kennen echter tegenstrijdige opvattingen over wat hier precies onder valt.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Trend Micro, wereldwijd leider in cyberbeveiliging, waarin de resultaten van zeker 100+ zakelijke beslissers uit Nederland zijn meegenomen. Het onderzoek is uitgevoerd door Sapio Research onder 2.718 besluitvormers in ondernemingen met meer dan 250 werknemers in 26 landen.

Relatie tussen security en business niet altijd duidelijk

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat Nederlandse bedrijfsleiders de relatie tussen cyberbeveiliging en andere delen van de organisatie niet altijd begrijpen. Aan de ene kant beweert de helft 49% (wereldwijd 51%) dat cyberbeveiliging een noodzakelijke kostenpost is maar niet bijdraagt aan de inkomsten, terwijl een vergelijkbaar deel 48% (wereldwijd ook 48%) stelt dat de waarde ervan beperkt is tot het voorkomen van aanvallen en bedreigingen. 40% (wereldwijd 38%) van de Nederlanders ziet beveiliging zelfs eerder als een belemmering dan als een stimulans.

Anderzijds vreest 88% (wereldwijd 81%) dat een gebrek aan cyberbeveiliging hun vermogen om nieuwe opdrachten binnen te halen kan beïnvloeden - en 16% (wereldwijd: 19%) geeft toe dat dit al het geval is. Bijna driekwart van de bedrijfsleiders in Nederland (wereldwijd: 71%) geeft aan dat er tijdens onderhandelingen met prospects en leveranciers al gevraagd wordt naar hun beveiligingsstatus. En 73% zegt dat deze vragen steeds vaker voorkomen.

Verband tussen cyber en klantenwerving of -tevredenheid

Deze schijnbare tegenstelling in attitudes wordt blootgelegd door een andere bevinding. Hoewel prospects en leveranciers bij onderhandelingen duidelijk prioriteit geven aan beveiliging, ziet slechts 57% van de bedrijfsleiders wereldwijd een sterk of zeer sterk verband tussen cyber en klantenwerving of -tevredenheid.

Nieuw talent aantrekken is een ander gebied waar er duidelijke hiaten zijn in het inzicht van bedrijfsleiders in de onderlinge samenhang tussen cyberbeveiliging en de rest van het bedrijf. Zeker 63% (wereldwijd: 71%) van de respondenten beweert dat de mogelijkheid om overal te werken van vitaal belang is geworden in de war for talent. Toch begrijpt slechts 45% het sterke verband tussen cyberbeveiliging en het behoud van werknemers (wereldwijd: 42%) en 46% het aantrekken van talent (wereldwijd: 43%).

Andere resultaten

Dit ondanks het feit dat respondenten de impact van cyber op de werknemerservaring wel erkennen. Wat andere opmerkelijke cijfers op basis van de Nederlandse respondenten:

  • 53% zegt dat het huidige beveiligingsbeleid beperkingen oplegt aan het vermogen van werknemers om overal te werken
  • 53% zegt dat het huidige beleid beperkingen oplegt aan de apparaten/platforms die werknemers kunnen gebruiken

"Als organisaties het meeste willen halen uit hun investeringen in beveiliging, moeten zakelijke leiders hun kijk op cyberbeveiliging herzien - om breder te denken over hoe het de onderneming positief kan beïnvloeden", aldus Pieter Molen, Technical Director Benelux bij Trend Micro. "Uit dit onderzoek blijkt duidelijk dat het een cruciaal onderdeel is van het binnenhalen van nieuwe omzet en talent. In een tijd waarin elke euro telt, is het verontrustend dat er nog zoveel stereotype opvattingen over beveiliging aan de top blijven bestaan."

Meer informatie is hier beschikbaar.

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
Dutch IT Partner Day 11 juni2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!