Martijn Kregting - 28 maart 2023

EU-lidstaten akkoord met Data Act

EU-lidstaten akkoord met Data Act image

De EU-lidstaten hebben overeenstemming bereikt over de Data Act. Deze verordening moet het delen en overdragen van bedrijfsgegevens, ook in de cloud, vergemakkelijken. Het akkoord tussen de lidstaten vormt de start van onderhandelingen met het Europees Parlement over een definitieve tekst voor de nieuwe wet. Het EP keurde zijn versie van de tekst eerder in maart al goed.

De wet, die begin 2022 voor het eerst werd voorgesteld door de Europese Commissie, vereenvoudigt het in theorie om van aanbieder van gegevensverwerkingsdiensten te veranderen, biedt bescherming tegen onwettige gegevensoverdracht door cloudserviceproviders en komt met interoperabiliteitsnormen voor gegevens die tussen sectoren kunnen worden hergebruikt.

Bredere toegang

De EU-lidstaten keurden plannen goed om gebruikers van aangesloten apparaten, variërend van slimme huishoudelijke apparaten tot industriële apparatuur, toegang te geven tot door hen gegenereerde gegevens, die vaak exclusief door fabrikanten worden verzameld. Het ondersteunt ook plannen om de publieke sector toegang te geven tot en gebruik te laten maken van gegevens die in het bezit zijn van de particuliere sector in uitzonderlijke omstandigheden, zoals een openbare noodsituatie zoals de Covid-pandemie of een natuurramp zoals overstromingen.

De landen voegden hun eigen input toe over de reikwijdte van de verordening, waardoor de focus van het delen van IoT-gegevens werd verlegd naar de functie van de gegevens in plaats van naar de apparaten. Ze willen ook meer bescherming van handelsgeheimen en intellectuele eigendomsrechten en meer details over de voorgestelde redelijke vergoeding voor het beschikbaar stellen van gegevens en het beslechten van eventuele geschillen hierover.

Nieuwe standaarden

De Europese cloudservice-sector werkt vooruitlopend op de wetgeving al aan nieuwe standaarden. Branchevereniging CISPE zei dat het specificaties zal ontwikkelen die de identificatie en aangifte van diensten die voldoen aan de overdraagbaarheidsvereisten van de Data Act, vergemakkelijken. Het doel is om tegen het einde van 2023 enkele honderden services Data Act-conform te hebben verklaard, zodat klanten en leveranciers klaar zijn om te profiteren wanneer de wet van kracht wordt.

Het werk zal voortbouwen op de ervaring die is opgedaan door het werk van CISPE, Cigref en Beltug aan de SWIPO IaaS-code voor gegevensoverdraagbaarheid. De deelnemers zullen ook nauw samenwerken met het Europese cloudplatform Gaia-X om ervoor te zorgen dat servicedeclaraties ook Gaia-X-labelschema's ondersteunen.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!