Floris Hulshoff Pol - 27 maart 2023

First-Citizens Bank neemt Silicon Valley Bank over

First-Citizens Bank neemt Silicon Valley Bank over image

De Amerikaanse Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) heeft een koop- en overnameovereenkomst gesloten voor alle deposito's en leningen van Silicon Valley Bridge Bank, National Association, door First-Citizens Bank & Trust Company, Raleigh, North Carolina. Veel tech leveranciers doen zaken met het noodlijdende SVB.

De 17 voormalige filialen van Silicon Valley Bridge Bank, National Association, gaan op maandag 27 maart 2023 open als First-Citizens Bank & Trust Company. Klanten van Silicon Valley Bridge Bank, National Association, moeten hun huidige filiaal blijven gebruiken totdat ze bericht ontvangen van First–Citizens Bank & Trust Company dat systeemconversies zijn voltooid om full-service bankieren mogelijk te maken op al haar andere filialen.

Deposanten van Silicon Valley Bridge Bank, National Association, worden automatisch deposanten van First-Citizens Bank & Trust Company. Alle deposito's die worden overgenomen door First-Citizens Bank & Trust Company blijven verzekerd door de FDIC tot aan de verzekeringslimiet. 

Op 10 maart 2023 had Silicon Valley Bridge Bank, National Association, ongeveer $ 167 miljard aan totale activa en ongeveer $ 119 miljard aan totale deposito's. De transactie van vandaag omvatte de aankoop van ongeveer $ 72 miljard aan Silicon Valley Bridge Bank, activa van de National Association tegen een korting van $ 16,5 miljard. Ongeveer $ 90 miljard aan effecten en andere activa blijft onder curatele voor verkoop door de FDIC. Bovendien ontving de FDIC aandelenwaarderingsrechten in First Citizens BancShares, Inc., Raleigh, North Carolina, gewone aandelen met een potentiële waarde van maximaal $ 500 miljoen.

De FDIC en First-Citizens Bank & Trust Company zijn een verliesdelingstransactie aangegaan op de commerciële leningen die zij hebben gekocht van de voormalige Silicon Valley Bridge Bank, National Association. De FDIC als curator en First-Citizens Bank & Trust Company zullen delen in de verliezen en mogelijke terugvorderingen op de leningen die onder de loss-share-overeenkomst vallen. De loss-share-transactie zal naar verwachting het herstel van de activa maximaliseren door ze in de particuliere sector te houden. De transactie zal naar verwachting ook de verstoringen voor leningklanten tot een minimum beperken. Bovendien zal First-Citizens Bank & Trust Company alle leninggerelateerde gekwalificeerde financiële contracten op zich nemen.

De FDIC schat de kosten van het faillissement van Silicon Valley Bank voor haar Deposit Insurance Fund (DIF) op ongeveer 20 miljard dollar. De exacte kosten zullen worden bepaald wanneer de FDIC de curatele beëindigt.

De FDIC creëerde Silicon Valley Bridge Bank, National Association , na de sluiting van Silicon Valley Bank door het California Department of Financial Protection and Innovation. Alle deposito's - zowel verzekerd als onverzekerd - en vrijwel alle activa en alle gekwalificeerde financiële contracten van Silicon Valley Bank werden overgedragen aan de overbruggingsbank. Het doel van de oprichting van Silicon Valley Bridge Bank, National Association, was om de FDIC tijd te geven om de instelling te stabiliseren en de franchise op de markt te brengen. 

Klanten die meer informatie willen over de transactie van vandaag, kunnen de website van de FDIC bezoeken op: https://www.fdic.gov/resources/resolutions/bank-failures/failed-bank-list/silicon-valley.html .

IGEL - Cloud Expo BN BW start 27-11/7-12 SentinelOne bannercampagne BW 04-09-2023 tm 31-01-2024
Arctic Wolf BN Gated Content

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!