Wouter Hoeffnagel - 30 maart 2023

BVO Rijn en Braassem gunt contract voor levering standaard software aan Protinus

BVO Rijn en Braassem gunt de aanbesteding “Levering Standaard software & aanverwante diensten” aan Protinus. Vincent Verbiesen, algemeen directeur Protinus, en Richan Postmus, directeur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO) Rijn en Braassem, tekenden op 9 maart het contract.

BVO Rijn en Braassem gunt contract voor levering standaard software aan Protinus image

BVO Rijn en Braassem heeft bewust voor Protinus IT gekozen vanwege de mogelijkheden die de contractvorm biedt binnen een uniform inkoopproces via een eenduidig inkoopkanaal (webportal) voor bestellingen. Daarnaast geeft het de BVO en diens deelnemende gemeenten meer overzicht en ruimte in het beheer van haar huidige en toekomstige standaard software gebruik op de juiste contractuele basis.

Richan Postmus: “Door dit contract met Protinus zijn we niet alleen verzekerd van de scherpste prijs op Standaard Software maar ook van de benodigde wendbaarheid zodat we op ieder moment al onze huidige software kunnen inkopen maar ook laagdrempelig nieuwe oplossingen in het contract kunnen toevoegen. Daarnaast verwachten we veel van de samenwerking met Protinus; zij kunnen ons goed helpen bij het beheer van onze software licenties door efficiënte registratie van contracten en licenties. En verwachten we veel van het advies dat zij kunnen geven over de juiste software, licentievoorwaarden, efficiënte exploitatie van software en het behalen van (financiële) voordelen bij de aanschaf van Standaard software”.

Standaard software

Het contract betreft het leveren van standaard software tegen marktconforme condities en tarieven, het beheer en onderhoud hiervan en de uitvoering van verschillende diensten zoals monitoren, signaleren en contractbeheer. Het bieden van een webbased platform met beheer en rapportage functionaliteiten voor bestellingen, is ook een onderdeel van dit contract.

Vincent Verbiesen is erg verheugd met de samenwerking met BVO Rijn en Braassem: “Alle gemeenten willen de ruimte hebben om, binnen hun IT landschap, direct in kunnen spelen op ontwikkelingen. Protinus biedt die mogelijkheid door het ontsluiten van een zeer groot partnernetwerk van specialisten via één contract. We zijn vanzelfsprekend erg blij dat de BVO Rijn en Braassem voor ons gekozen heeft en ons daarmee het vertrouwen geeft om bij te dragen aan hun IT-doelstellingen”.

De raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van twee jaar met een maximale verlenging van 3 keer één jaar. De verwachting is dat de totale omvang van software die wordt ingekocht via deze Raamovereenkomst binnen de looptijd van 5 jaar, ongeveer 25 miljoen zal bedragen.

SLTN Vierkant Arctic Wolf BW vierkant
canalys BW 7 juli tm 2 okt 2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!