Witold Kepinski - 31 maart 2023

Security kennis platform CS4NL geformaliseerd in bijzijn van minister Micky Adriaansens

In bijzijn van minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens is CS4NL, voorheen het breed gedragen programma cybersecurity, officieel van start gegaan. Leiders van alle tien topsectoren en sleutelorganisaties van het Nederlandse cybersecurity veld zetten hun handtekening onder een convenant dat vergaande samenwerking op het gebied van cybersecurity kennisontwikkeling, -innovaties en -subsidies bekrachtigt.

Security kennis platform CS4NL geformaliseerd in bijzijn van minister Micky Adriaansens image

De topsectoren stellen subsidies beschikbaar voor het genereren van cross-sectorale cybersecuritykennis en -innovatie. De verschillende sectoren worstelen met vergelijkbare uitdagingen en transities, waardoor samenwerken meer resultaten genereert. De betrokken partijen, waaronder ACCSS, PRIO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), TNO, Cyberveilig Nederland en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) organiseren efficiënte samenwerkingsketens en stimuleren nieuwe consortia om deze subsidies aan te vragen. Zo ontstaat een ecosysteem waarin middelen (financieel en menselijk kapitaal) efficiënt worden ingezet.

CS4NL is nauw betrokken bij het formuleren van een NWO Missiecall op cybersecurity. Daarnaast bevindt de TKI-call over ketenbeveiliging (supply chain security) zich in de voorbereidingsfase. Publicatie van de TKI-call vindt naar verwachting begin april plaats via de websites van de betrokken topsectoren.

Vraaggestuurde innovatiebehoefte

CS4NL ondersteunt effectieve cybersecurity-innovatie en kennisontwikkeling en -distributie binnen het Nederlandse cybersecurity-ecosysteem. Het programma voorziet in vraaggestuurde innovatiebehoeften uit de markt en op verschillende gereedheidsniveaus. Het programma en de calls zijn vraaggestuurd, doordat de topsectoren met hun achterban innovatiebehoeften hebben ingediend via use cases. Er is dus geen sprake van een technologie-push waarbij technologische ontwikkelingen leidend zijn, maar daadwerkelijke behoeften bepalen het programma. De 7 thema’s die zijn gedefinieerd zijn: Security by Design, Veilig datagedreven werken, Veilige connectiviteit, OT/IT Security, Cyberrisicomanagement, Systeem- of ketenveiligheid en Awareness, kennis en vaardigheden.

Naast bovengenoemde partijen wordt de basis van CS4NL gevormd in samenwerking met ministeries, zoals Defensie, J&V en EZK, en vertegenwoordigd in de KIA (Kennis- en Innovatieagenda) Veiligheid en de KIA Sleuteltechnologieën. Nieuwe partijen zijn welkom om deel te nemen. CS4NL is een initiatief van Topsector ICT en dcypher.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
Vertiv BN 01-07-2024 tm 05-08-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!