Witold Kepinski - 01 april 2023

Eva den Dunnen-Heijblom directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij BZK

Eva den Dunnen-Heijblom wordt directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 juni 2023.

Eva den Dunnen-Heijblom directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie bij BZK image

De directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie heeft een coördinerende rol in het digitaliseringsbeleid van het Rijk, de digitale overheid en de digitale samenleving en brengt daarbij de grondrechten, het economisch belang, veiligheid en de bijdrage van digitalisering in alle beleidsdomeinen en bij alle overheden bijeen. De DG DOO is verantwoordelijk voor de uitvoering van de werkagenda “waardengedreven digitaliseren”. Op het digitaliseringsdomein wordt samengewerkt met de wetenschappelijke partners, het maatschappelijk middenveld en in Europese en in de internationale context.

De DG DOO heeft daarnaast meerdere opgaven in een interdepartementale en interbestuurlijke omgeving en maakt beleid voor en daarom ook met medeoverheden, uitvoeringsorganisaties en andere departementen. De Rijksdienst heeft te maken met complexe maatschappelijke uitdagingen. Vraagstukken die niet vanuit één invalshoek kunnen worden benaderd en zich niet houden aan de grenzen van organisaties. De DG DOO werkt daarom aan de doorontwikkeling van een grenzeloos samenwerkende overheid die opgavegericht en vanuit de bedoeling werkt aan een overheid die dienstbaar en dichtbij is. De DG DOO is voorzitter van de Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijksdienst (ICBR) dat als voorportaal werkt voor de ministerraad. De DG DOO heeft vandaaruit ook een belangrijke (advies)rol richting het SG-Overleg.

“Ik vind het fantastisch de rol van DG DOO op me te nemen. Als overheid staan we voor grote en uitdagende opgaven, nu en in de toekomst. Daar hoort modern werkgeverschap en de mogelijkheid voor medewerkers om zich maximaal te kunnen ontwikkelen bij. De dienstverlening van de overheid moet dienstbaar, responsief, legitiem en rechtvaardig zijn. Daar zet ik me graag met grote motivatie voor in”, aldus Eva den Dunnen-Heijblom. “Daarnaast digitaliseert de samenleving en daarbinnen de overheid razendsnel. We moeten nadenken over het hoe, wat en waarom, de ambities van Europa op dit terrein vertalen naar onze eigen agenda en oog hebben voor waarden als ethisch, transparant en betrouwbaar. Ik zet me hier graag voor in!”

Maarten Schurink, secretaris-generaal ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: “Van beleid op het gebied van digitalisering tot verdere professionalisering van de rijksorganisatie. Het directoraat-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie staat voor diverse uitdagingen. Basis hiervoor staat, Eva den Dunnen-Heijblom heeft de juiste kwaliteiten om deze verder te brengen. Onder meer door haar ervaring als plaatsvervangend SG bij het ministerie van LNV en haar lidmaatschap van het Interdepartementale Commissie Bedrijfsvoering Rijk. Zij brengt hierdoor kennis mee op het gebied van de doorontwikkeling van de rijksdienst en de digitaliseringsopgave van het Rijk. Ook heeft Eva afgelopen jaren ervaring opgedaan in de uitvoering. Ik zie uit naar de samenwerking.”

E. (Eva) den Dunnen-Heijblom MSc is op dit moment plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarvoor was zij waarnemend plaatsvervangend secretaris-generaal/CIO bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via ABD Interim. Ook was zij directeur Klantcontacten & Operations bij het CAK Den Haag. Eva den Dunnen-Heijblom behaalde een Master Health Economics, Politics and Law aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door directoraat-generaal ABD en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De vacature is zoals gebruikelijk breed bekendgemaakt, zodat iedereen kon solliciteren.

BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024 CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!