Martijn Kregting - 14 april 2023

AVA KPN keurt alle agendapunten goed

De Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van KPN heeft eerder deze week zoals verwacht de gevraagde goedkeuring verleend voor alle ingebrachte agendapunten. Het ging onder meer om de goedkeuring van de jaarrekening, (her)benoeming van commissarissen en een adviserende stemming over het remuneratierapport.

AVA KPN keurt alle agendapunten goed image

Jolande Sap is herbenoemd als commissaris bij KPN.

Op de agenda stond verder een besluit tot vaststelling van een totaal dividend over het boekjaar 2022 van 14,3 eurocent per gewoon aandeel. Op 22 april 2023 zal KPN een slotdividend van 9,5 eurocent per gewoon aandeel in contanten uitkeren, na aftrek van 15% dividendbelasting. Per 14 april 2023 worden de aandelen ex-dividend verhandeld. 

Verder heeft de AVA besloten om Jolande Sap te herbenoemen en Ben Noteboom, Frank Heemskerk en Herman Dijkhuizen te benoemen tot leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen van KPN had afgelopen maart al voorgesteld om de drie nieuwe leden van de Raad van Commissarissen te benoemen voor een termijn van vier jaar. 

Om de continuïteit te waarborgen na een aantal wijzigingen in de samenstelling in relatief korte tijd, stelde de RvC bovendien voor om Jolande Sap met ingang van de AVA voor een derde termijn van twee jaar te herbenoemen. Daartoe wordt de Raad van Commissarissen tijdelijk uitgebreid tot negen leden. Peter Hartman en Catherine Guillouard zijn tijdens de AVA afgetreden als commissaris.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!