Witold Kepinski - 20 april 2023

FERM Rotterdam en Security Delta werken samen rond cyberweerbaarheid Zuid-Holland

FERM en Security Delta (HSD) hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De organisaties gaan samenwerken om de cyberweerbaarheid in de regio Rotterdam-Den Haag en de provincie Zuid-Holland te helpen versterken. Door deze wederzijdse samenwerking kunnen beide partijen elkaar versterken, bijdragen aan kenniscirculatie en beter aansluiten bij gedeelde belangen. Dit meldt HSD op zijn website

FERM Rotterdam en Security Delta werken samen rond cyberweerbaarheid Zuid-Holland image

Een van de belangrijkste gebieden van deze samenwerking is het mogelijk maken van kennisdeling en het activeren van hun respectievelijke netwerken, met name voor evenementen die verband houden met cyberweerbaarheid. Door hun middelen en expertise te bundelen, kunnen FERM en HSD organisaties in de regio helpen cyberdreigingen beter te begrijpen en aan te pakken. Beide organisaties hebben initiatieven die specifiek gericht zijn op het versterken van de cyberweerbaarheid van het mkb, een groep bedrijven die lastig te bereiken is.

HSD en FERM zullen ook samenwerken door voort te bouwen op het gezamenlijke Cyber ​​Force Measurement-initiatief , waar ook de gedeelde partner ThreadStone deel van uitmaakt. Deze cyberscan kan op basis van openbare informatie kwetsbaarheden binnen organisaties blootleggen. Deze scans dienen als startpunt om op zoek te gaan naar meer diensten die de cyberweerbaarheid versterken. Zo'n scan werd al uitgevoerd in de Rotterdamse haven.

“We zijn blij dat naast onze publieke partners, leveranciers en organisaties als NCSC en DTC nu ook Security Delta via een samenwerkingsovereenkomst toetreedt tot ons netwerk”, zegt Evelien Bras, directeur van FERM. “Het biedt meer mogelijkheden om bedrijven te ondersteunen binnen het havenindustrieel complex.Alleen samen kunnen we een cyberweerbare haven realiseren.”

Het partnerschap tussen FERM en HSD probeert de groeiende dreiging van cyberaanvallen in de regio aan te pakken door de cyberweerbaarheid van bedrijven, organisaties en overheidsorganisaties te vergroten. Door samen te werken hopen de twee organisaties een veiliger en veerkrachtiger Zuid-Holland te creëren en bij te dragen aan de opbouw van een sterker cybersecurity-ecosysteem in Nederland.

Joris den Bruinen (HSD): “Samenwerking en kennisdeling worden vaak niet genoeg gewaardeerd. Door dit partnerschap willen we laten zien dat samenwerken en delen van wat we hebben geleerd essentieel zijn om resultaten te behalen op onze gedeelde missie. In dit geval helpen we zowel sectoren als bedrijfsketens – met een focus op het mkb – om hun cyberweerbaarheid te vergroten.”

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!