Wouter Hoeffnagel - 28 april 2023

Hospitality-branche worstelt met behalen digitale groeidoelstellingen

Er is een groeiende kloof tussen de digitale groeidoelstellingen van bedrijven in de hospitality-branche en hun vermogen om deze doelstellingen te realiseren. Een opvallend grote groep bedrijven heeft weinig vertrouwen in hun vermogen van deze bedrijven om digitale transformatie doelen te halen.

Hospitality-branche worstelt met behalen digitale groeidoelstellingen image

Dit blijkt uit een wereldwijd onderzoek van Workday onder 1.150 managers bij hospitality-bedrijven. In het onderzoek geeft 56 procent van de managers in deze branche aan dat ze een groeiende kloof zien tussen waar ze staan met hun bedrijf en waar ze zouden moeten zijn om concurrerend te blijven. Met name het lage vertrouwen in het vermogen van deze bedrijven om digitale transformatie doelen te halen, valt op.

Slechts 1 op de 3 hospitality managers (39 procent) vertrouwt op een succesvolle digitale transformatie van hun bedrijf. Als voornaamste oorzaken hiervoor worden genoemd het gebrek aan de juiste tools en vage KPI's in een snel veranderend bedrijfsklimaat dat wordt gedomineerd door onzekerheid.

Geen afkeer van technologie

In tegenstelling tot andere bedrijfstakken is er in de hospitality-branche geen sprake van afkeer van technologie. Tijdens de pandemie was deze branche juist een lichtend voorbeeld in aanpassingsvermogen door de vele snelle digitale implementaties. Het Workday-onderzoek laat echter zien dat leidinggevenden in hotels en restaurants het moeilijk vinden om de stortvloed aan gegevens die op hen afkomt in te dammen en te zorgen dat ze de juiste waarde voor hun bedrijf opleveren.

Data mogen dan de levensader van elk modern bedrijf zijn; ze zijn alleen nuttig als ze toegankelijk zijn en niet verstopt zitten in datasilo's. Uit het onderzoek blijkt dat 51 procent van de hospitality managers data gebruikt die op zijn minst gedeeltelijk in datasilo's zitten. Bijna de helft (49 procent) zegt dat ze doordat de gegevens in datasilo's zijn opgeslagen, minder goed de realtime prestaties van hun bedrijf kunnen evalueren.

Pijnlijke keuze

Zonder een stevige digitale basis die financiële, menselijke en operationele gegevens van de front- en backoffice samenbrengt, staan hospitality managers vaak voor een pijnlijke keuze: beslissingen nemen op basis van onvolledige informatie of aanzienlijk veel tijd en geld besteden aan het handmatig samenvoegen van gegevens uit verschillende bronnen.

Te weinig inzicht in data is een risico in elke branche, maar juist in deze sector maakt het snel kunnen inspelen op veranderingen het verschil tussen de concurrentie voorbijstreven of achterblijven. Nu geeft 44 procent van de hospitality managers aan dat ze weinig vertrouwen hebben in het vermogen van hun team om beslissingen te nemen op basis van realtime gegevens.

Hette Mollema, VP Benelux bij Workday: “Hospitality managers weten wat ze missen, maar ze weten ook wat ze nodig hebben. Uit ons onderzoek blijkt dat er de meeste behoefte is aan technologie die financiële, menselijke en operationele gegevens samenbrengt en de datasilo's doorbreekt. Met een tool als Workday Adaptive Planning bijvoorbeeld kunnen hospitality managers snel meerdere scenario's modelleren, de effecten van hun plannen analyseren en vervolgens een optimale strategie bepalen. Aanpassingen kunnen dan binnen enkele minuten plaatsvinden, in plaats van dagen of weken.”

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Vertiv BW week 5 liggend groen/vierkant oranje 27-11-2023 tm 04-12-2023
Vertiv BW week 5 liggend groen/vierkant oranje 27-11-2023 tm 04-12-2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!