Redactie - 02 mei 2023

AV / IT Convergentie: Vaardigheden en kloven te doorbreken?

Onlangs vond ik het artikel van Alan C. Brawn waarin hij omschrijft waarom AV en IT steeds vaker bij elkaar komen, samen zullen werken met beiden toch ook een eigen belang.

AV / IT Convergentie: Vaardigheden en kloven te doorbreken? image

Onlangs vond ik het artikel van Alan C. Brawn waarin hij omschrijft waarom AV en IT steeds vaker bij elkaar komen, samen zullen werken met beiden toch ook een eigen belang.

Voor de klant is het resultaat, het einddoel wat telt. Ik denk dat Alan de huidige ontwikkeling uitstekend verwoord door aan te geven dat AV en IT van elkaar afhankelijk zijn.

Mijn eerste artikel over dit onderwerp schreef ik vlak voor de eeuwwisseling, over de (toen) groeiende noodzaak om AV en IT te convergeren. Ja, zo lang geleden! Het leek toen (en misschien ook nu nog) dat AV-mensen in het ene kamp zaten en IT-mensen in het andere... en elkaar nooit zullen ontmoeten. Vandaag volstaat het te zeggen dat AV en IT op een bepaald niveau zijn samengekomen. Hoewel AV en IT vaak samenwerken op infrastructuurniveau, zijn ze nog niet echt volledig naar elkaar toegegroeid en zal dat misschien ook nooit gebeuren. Ze lopen zeker parallel met elkaar en overlappen elkaar in verschillende mate. Het punt is dat zij zich onderscheiden in hun werkprocessen. Laten we beginnen met dit onderscheid.

Historisch gezien is de professionele AV-industrie gericht op technologieën, producten en systemen. Haar opdracht is het creëren, transporteren, weergeven, samenwerken en communiceren van informatie aan het beoogde publiek. AV-integratie is erop gericht klanten een volledig scala aan oplossingen te bieden waaruit zij kunnen kiezen en vervolgens de werking en communicatie van audio en video naadloos te laten verlopen. Sinds het begin van de jaren 2000 wordt de commerciële AV-industrie gedreven door uitbreiding van de communicatie, het delen van gegevens en de invoering van samenwerking en interactiviteit, zowel intern als extern. Dit is waar IT in beeld komt.

De Harvard Business Review introduceerde de term IT (voor informatietechnologie) om een onderscheid te maken tussen speciaal gebouwde computers die zijn ontworpen om beperkte functies uit te voeren, en computers voor algemeen gebruik die kunnen worden geprogrammeerd voor verschillende taken. Een deskundige op het gebied van IT stelt een inclusieve definitie voor: "Informatietechnologie is het gebruik van computers, opslag, netwerken en andere fysieke apparaten, infrastructuur en processen voor het creëren, verwerken, opslaan, beveiligen en uitwisselen van alle vormen van elektronische gegevens."

IT omvat nu een hele reeks technologieën en aanverwante disciplines. De basis van IT bestaat nog steeds uit computer gebaseerde informatiesystemen, waaronder computer hardware, besturingssystemen, toepassingssoftware en de gegevens die worden verwerkt om nuttige informatie te produceren. Mettertijd is elk van deze IT-componenten en -functies complexer geworden, waarbij steeds meer subsets van technologieën en methodologieën worden gebruikt. IT vindt niet langer alleen lokaal plaats; Cloud computing-omgevingen vullen nu on-premise middelen van het traditionele datacenter aan en vervangen deze zelfs. Al deze ontwikkelingen hebben IT complexer gemaakt en vereisen meer specialisatie en nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van het IT-personeel.

IT creëert, beheert en onderhoudt de ruggengraat van waar AV vaak bestaat. Voor mij is de relatie tussen IT en AV er een van symbiose. Natuurlijk kunnen sommige IT-ers AV-gerichte projecten aannemen, en AV-ers zijn vertrouwd met IT, maar de werkprocessen en verantwoordelijkheden zijn verschillend. Zonder angst voor tegenspraak kan echt worden gezegd dat IT en AV van elkaar afhankelijk zijn.

Wat ik wel kan zeggen, is dat we uit noodzaak nog steeds spreken en schrijven over de convergentie van AV en IT. Ik sprak hierover met mijn partner en wat me te binnen schoot was een analogie met de oude Brady Bunch tv-serie. Je had twee verschillende families met een eigen geschiedenis, maar toen de ouders trouwden, moesten de families manieren vinden om het allemaal op te lossen. Als u het niet snapt, zoek dan eens naar de oude tv-serie en u zult het snappen.

Toen men vroeger aan convergentie dacht, was het bijna alsof men zwarte en witte verf mengde. Het zwart en het wit zouden beide verdwijnen en een "nieuwe" kleur overhouden die wij grijs noemen. De verfanalogie doortrekkend naar AV en IT is er nog steeds wat zwart aan de ene kant en wit aan de andere kant, maar er is (groeiend) grijs in het midden. Dit is de convergentie van AV en IT. AV onderscheidt zich in de meeste opzichten van IT en omgekeerd. Dus, nee, AV en IT zijn niet "volledig" geconvergeerd en zullen dat waarschijnlijk ook nooit worden ... maar er is convergentie. Dit roept de vraag op wat deze verschillende "kampen" ertoe aanzet om samen te werken en ja, te convergeren.

Het is mij duidelijk dat de grootste drijvende kracht unified communications and collaboration (UCC) is. Dit is de "grijze verf" in het midden (aka. convergentie) met zwart aan de ene kant en wit aan de andere kant. Vanuit een ander perspectief is dit waar het internet der dingen (IoT) zo relevant is. Als u dat leest als een convergentie van veel meer apparaten dan we voorheen met een netwerk moesten verbinden... dan begrijpt u het punt. Eén definitie van IoT is een netwerk van fysieke apparaten die zijn uitgerust met sensoren, software en andere technologieën om via het internetverbinding te maken en gegevens uit te wisselen met andere apparaten en systemen. Een bekende universiteit legt het als volgt uit: "Een IoT-systeem bestaat uit slimme apparaten die ingebedde systemen gebruiken, zoals processoren, sensoren en communicatie hardware, om gegevens die zij uit hun omgeving verkrijgen te verzamelen, te verzenden en erop te reageren. IoT-hardware deelt de verzamelde sensorgegevens door verbinding te maken met een IoT-gateway waar de gegevens naar de cloud worden gestuurd om te worden geanalyseerd of lokaal worden geanalyseerd. Soms communiceren deze apparaten met andere gerelateerde apparaten en handelen ze op de informatie die ze van elkaar krijgen." Zoals een materiedeskundige stelt: "De apparaten doen het meeste werk zonder menselijke tussenkomst, hoewel mensen met de apparaten kunnen interageren - bijvoorbeeld om ze in te stellen, instructies te geven of toegang te krijgen tot de gegevens."

Het is duidelijk dat de opkomst van IoT en UCC rechtstreeks betrekking heeft op zowel AV als IT, maar de "pijplijn" die dit alles voedt is big data. Ik zal er niet over uitweiden, maar de enorme hoeveelheid informatie die beschikbaar is en dagelijks toeneemt, is overweldigend en de verantwoordelijkheid om dit te beheren en te beschermen is een ontmoedigende taak die aan de voeten van de IT-afdeling ligt. Dit is waar de elementen van IT om de hoek komen kijken met hun speciale apparaten en software die ondersteunen wat binnenkomt, wordt gedistribueerd en naar buiten gaat. Beveiliging binnen en buiten krijgt een nieuwe betekenis.

Dit is wat we een voortdurend veranderende omgeving voor zowel AV als IT kunnen noemen en vereist een nieuwe kijk op vaardigheden die ook veranderen. Zijn er lacunes in vaardigheden in beide kampen die het "grijze" middengebied, dat wij convergentie noemen, zullen versterken? Het antwoord is ja en nee. Ik zal proberen het uit te leggen.

Ik stel het volgende voor als een zelf verklarende lijst van "zachte vaardigheden" die zowel voor AV als IT vereist kunnen zijn.

 • Communicatie
 • Organisatie
 • Analytische vaardigheden
 • Creativiteit
 • Projectbeheer
 • Vastberadenheid
 • Probleemoplossend vermogen
 • Vindingrijkheid
 • Leiderschap
 • Flexibiliteit

De "harde vaardigheden" aan de IT-kant kunnen volgens deskundigen het volgende omvatten:

 • Kennis van besturingssystemen
 • Netwerkconfiguratie
 • Cloud computing
 • Inzet van hardware
 • Beheer van databases
 • Technisch schrijven
 • Analyse en beheer van gegevens en sociale media
 • Codering

De "harde vaardigheden" aan de AV-kant zijn net zo divers en kunnen het volgende omvatten:

 • AV-systeemontwerp
 • Kennis van audio hardware
 • Kennis van vide hardware
 • AV-besturingssystemen
 • AV-software
 • AV-communicatie en voorstellen
 • AV-projectmanagement
 • AV-integratie
 • Basis probleemoplossing
 • Eindgebruikerstraining
 • AV-diensten en onderhoud

Geen enkele lijst van "harde vaardigheden" omvat alle potentiële vaardigheden ... en zoals ze zeggen: uw toepassing kan variëren, maar dit zijn de basisbeginselen die waarschijnlijk van toepassing zijn. Dit werpt de vraag op naar de convergentie en wat de een over de ander moet weten. De "perfecte" kandidaat zou iemand zijn die CTS en Cisco-gecertificeerd is. Het goede nieuws is dat sommigen dat zullen doen... en wees gerust er is een baan voor u! Perfect mag echter niet de vijand zijn van goed genoeg, dus op zijn minst moet iedereen de ander vluchtig kennen.

Op 30.000 voet niveau zijn de IT’ers bang dat sommige dingen (of wat dan ook) op "hun" netwerk het netwerk om hun oren zullen doen storten of een operationele storing of een veiligheidslek zullen veroorzaken dat een nachtmerrie wordt. Aan de AV-kant bestaat de neiging om netwerken te simplificeren. De IT-mensen lijken een belemmering te vormen voor hun vooruitgang in systeemontwerpen en integratie, aangezien zij IoT-geschikte apparatuur toevoegen aan bijna elk ontwerp waaraan zij werken. Het antwoord op deze uitdagingen is dat ze elkaar leren kennen. Dit wil niet zeggen dat alle IT-ers experts in AV moeten worden, of omgekeerd. Ze hebben elk hun bordje vol, maar het loont de AV-mensen om formeel samen te werken met IT en vice versa om elkaar vertrouwd te maken met de verantwoordelijkheden en uitdagingen waarmee ze individueel en wederzijds kunnen worden geconfronteerd. Zoals Steven Covey zegt in zijn boek The 7 Habits of Highly Effective People: "Seek First to Understand, then to Be Understood". Het volstaat te zeggen dat het leren kennen van elkaar en het opbouwen van wederzijds respect veel oplevert en de samenwerking tussen AV en IT bevordert. Niet "of/of" maar eerder "en" met als resultaat een win/win voor AV, IT en eindgebruikers.

Door Alan C. Brawn (CTS, DSCE, DSDE, DCME, DSNE, DSSP, ISF-C) Prinicipal bij Brawn Consulting met een voorwoord van John van Hoop (foto), Regio Manager BeNeLux & Nordics bij AVIXA – The Audiovisual and Integrated Experience Association.

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V6

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!