Witold Kepinski - 03 mei 2023

AWS, WindEurope en Accenture stroomlijnen windvergunningen

Amazon Web Services (AWS) en Accenture hebben in samenwerking met WindEurope een prototype van een digitale vergunningsoplossing ontwikkeld. Dit met de oproep aan spelers uit de industrie, om te helpen bij het verder verbeteren van dit proefsysteem, dat voor het eerst wordt gebètatest tijdens de jaarlijkse WindEurope-conferentie in 2023. Gebruikersfeedback gaat de oplossing verfijnen, zodat deze bij implementatie de time-to-value kan versnellen voor ontwikkelaars van windparken, gemeenten en lokale gemeenschappen.

AWS, WindEurope en Accenture stroomlijnen windvergunningen image

Windenergie is een staat centraal in de Europese strategie voor energiezekerheid. Wind voorziet vandaag al in 17% van de Europese elektriciteitsvraag. De Europese Commissie wil dat tegen 2050 de helft van de Europese elektriciteit uit wind bestaat. Deze overstap naar schone en hernieuwbare energie is cruciaal om de Europese economie koolstofvrij te maken, maar de achterstand bij het toelaten van wind in heel Europa, kan de energietransitie aanzienlijk belemmeren. 

“Er zijn meer windenergieprojecten nodig om de nieuwe EU-doelstelling van 42,5% hernieuwbare energie voor 2030 te bereiken. De nieuwe EU Renewables Directives verplichten EU-landen om vergunningsprocedures binnen twee jaar te digitaliseren: dit is een doorbraak. Nu moeten we gemeenten, stedenbouwkundigen en vergunningverlenende instanties uitrusten met de digitale tools om dit waar te maken. De juiste tools zullen de vergunningsprocessen efficiënter maken, tijd en geld besparen voor alle betrokken belanghebbenden en de sociale acceptatie verbeteren, zodat niemand aan zijn lot wordt overgelaten in de Europese energietransitie. We hebben regels en instrumenten nodig. Met alleen regulering kom je er niet," aldus Malgosia Bartosik, plaatsvervangend CEO van WindEurope. 

Oplossen van problemen bij vergunningstrajecten

80 GW aan windenergieprojecten zit vast in een vergunningsproces in heel Europa. Dit is een grote uitdaging voor de industrie. Wanneer een bedrijf een nieuw windpark wil bouwen, moet het met belanghebbenden overleggen, de gemeenschap mee krijgen en goedkeuring van de overheid krijgen. Waarom? Het vergunningsproces is in hoge mate handmatig en omvat coördinatie met vele vergunningverlenende instanties op lokaal, regionaal en nationaal niveau. In veel rechtsgebieden kan een enkele persoon verantwoordelijk zijn voor het verwerken van meerdere papieren vergunningaanvragen van 450 pagina's, het beantwoorden van vragen van ontwikkelaars, het bij elkaar brengen van de juiste experts en het verzamelen van alle vereiste interdepartementale input. Dat is zonder de vereiste communicatie met belanghebbenden over de voortgang van de aanvraag. 

Vergunningen stroomlijnen voor transparantie

Door gebruik te maken van Amazon's "Working Backwards"-innovatiemechanisme, werkten de teams van AWS, WindEurope en Accenture samen met vergunningverleners in verschillende lidstaten om een digitale vergunningsoplossing te ontwikkelen. Het prototype van de oplossing is een enkel platform om vergunningverlenende instanties en ontwikkelaars te helpen bij het automatiseren van workflows, het stroomlijnen van goedkeuringen en het bieden van procestransparantie voor een sneller en beter resultaat voor alle belanghebbenden, inclusief de vergunningverlener, de ontwikkelaar van het windpark en het lid van de gemeenschap.

Op het platform beschikbare workflows en toepassingssjablonen kunnen ontwikkelaars ook helpen om meer consistente projectvoorstellen te doen, terwijl het publiek en andere autoriteiten betere toegang hebben tot nuttige informatie, zoals batenbeoordelingen of milieu- en economische impactdocumentatie zo melden de drie partners,

Registreer op deze link gratis voor de AWS Summit 2023 in Amsterdam RAI.

Arctic Wolf BW vierkant SentinelOne BW 04-09-2023 tm 16-10-2023
canalys BW 7 juli tm 2 okt 2023

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!