Witold Kepinski - 02 mei 2023

Provincie Noord-Holland heeft bezwaar tegen nieuw datacenter De Kwakel

De provincie Noord-Holland heeft een bezwaar ingediend tegen de verleende omgevingsvergunning voor verbouw en uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw in De Kwakel ten behoeve van een datacenter.

Provincie Noord-Holland heeft bezwaar tegen nieuw datacenter De Kwakel image

De gemeente Uithoorn heeft in januari 2023 een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een datacenter in de Kwakel. De provincie Noord-Holland heeft een bezwaar ingediend, omdat de komst van het datacenter in strijd is met het provinciaal beleid en de regelgeving voor datacenters en glastuinbouw. Bovendien is de provincie en niet de gemeente bevoegd gezag in verband met milieuwetgeving.

Datacenterstrategie

Het beoogde datacenter valt binnen het beleid dat is opgesteld voor datacenters in Noord-Holland. In dat beleid is onder andere vastgelegd dat alleen op bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon nog nieuwe datacenters kunnen worden gevestigd of uitbreidingen van datacenters kunnen plaatsvinden.

De provincie heeft gekozen voor deze clustering omdat datacenters impact hebben op het landschap en een grote behoefte aan elektriciteit. Door nieuwe datacenters alleen in deze 3 gemeenten toe te staan kan er gericht geïnvesteerd worden in een verzwaring van de energie-infrastructuur zodat er ook stroom beschikbaar komt voor bijvoorbeeld woningbouw of scholen. Daarnaast is een datacenter binnen een glastuinbouwconcentratiegebied ongewenst, omdat deze activiteit geen ruimtelijk relevante relatie heeft met de glastuinbouw, zo meldt de provincie.

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
CompTIA Community Benelux BN 7-31 mei

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!