Wouter Hoeffnagel - 17 mei 2023

SLTN houdt Atalmedial altijd up and running

Atalmedial is één van de grootste samenwerkingspartners in Nederland op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Daarnaast exploiteert Atalmedial één van de grootste trombosediensten van Nederland. Jaarlijks bieden ze, zowel via reguliere trombosezorg als via zelfmeten, begeleiding aan ruim 22.000 trombosepatiënten. Van bloedafname tot advies over de benodigde dosering antistollingsmedicatie.

SLTN houdt Atalmedial altijd up and running image

Uitstekende beschikbaarheid cruciaal

Voor Atalmedial begint het bij zeker weten. Elke dag worden er meer dan 10.000 buisjes bloed verwerkt voor diagnostisch onderzoek op verzoek van huisartsen, verloskundigen, instellingen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Een moderne IT-infrastructuur en uitstekende beschikbaarheid zijn dus cruciaal voor Atalmedial. Alleen zo kan het medisch-diagnostisch centrum ervoor zorgen dat de ruim 800 medewerkers hun dagelijks werk goed kunnen uitvoeren.

Ontwikkelingen bijhouden

Digitalisering is voor Atalmedial een belangrijke onderscheidende factor. Niet alleen om efficiënt te kunnen werken, maar ook om hoge kwaliteit te kunnen leveren. Want hoe meer digitalisering, hoe minder kans op fouten. Om dit waar te kunnen maken is de infrastructuur van groot belang. Zeven dagen per week, 24 uur per dag.

Sjoerd Visser is Manager Informatisering en Automatisering bij Atalmedial en verantwoordelijk voor de complete informatisering. “We kwamen er binnen Atalmedial achter dat we zelf niet meer alle ontwikkelingen op I&A-gebied bij konden houden”, vertelt Sjoerd Visser. “We hadden een partner nodig die ons daarin kon ondersteunen en vonden deze partner in SLTN.”

Tijdkritische informatie-uitwisseling

Atalmedial beschikt over meer dan 100 locaties. De meeste locaties zijn prikpos- ten waar materiaal afgenomen wordt, zoals bloedbuisjes en ander lichaamsmate- riaal. Sjoerd Visser: “We hebben een aantal laboratoria, waarvan één groot centraal laboratorium in Amsterdam en een aantal decentrale laboratoria bij ziekenhuizen. Alle locaties moeten nauw met elkaar in verbinding staan. De uitwisseling van informatie tussen de locaties is van groot belang. De uitwisseling van informatie naar onze klanten toe, dus de aanvragers, artsen, huisartsen en ziekenhuizen, is tijdkritisch en moet allemaal op continue basis kunnen gebeuren. Om dat voor elkaar te krijgen hebben we een complexe infrastructuur, waarmee we dus zowel die informatie bij de klanten kunnen krijgen, alsook intern kunnen gebruiken om al onze informatie op een goede manier te produceren.”

Complexe infrastructuur

Sjoerd Visser vervolgt: “We hebben een eigen serverpark wat bij SLTN in de cloud gehost wordt, dus de cloudinfrastructuur. Daarnaast hebben we het LAN wat door SLTN gehost wordt, de werkplekken die ondersteund worden, de wifi-infra- structuur en uiteraard ook de verbinding naar onze klanten toe die in stand moet blijven.”

“We ervaren de dienstverlening van SLTN als heel goed. De dienstverlening is heel stabiel, onze systemen zijn vrijwel altijd 100% up en running. Het is voor ons heel erg belangrijk dat dit zo is en daarom hebben we ook voor SLTN als partner gekozen. Om ons daarin te kunnen ondersteunen en om die continuïteit te kunnen garanderen.”

Vernieuwen op basis van kennis

“Ook op het moment dat we nieuwe dingen willen, ondersteunt SLTN ons daar heel erg goed in”, rondt Sjoerd Visser af. “Ze helpen ons om vanuit kennis van zowel alle nieuwe ontwikkelingen, de technologie en de markt, goede keuzes te maken. We willen het partnership verder uitbouwen en hebben de gezamenlijke ambitie om Atalmedial op innovatiegebied met ICT verder te helpen. We zijn druk bezig om te kijken op welke gebieden dat exact kan zijn, maar we willen daar nog meer effort in gaan steken dan we tot nu toe al gedaan hebben.”

Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!