Wouter Hoeffnagel - 26 mei 2023

Werkgevers monitoren werknemers steeds vaker

43% van de ondervraagde werknemers zegt dat hun werkgever op dit moment tools gebruikt om medewerkers te monitoren, ten opzichte van 37% in november 2020. Meer dan de helft van (53%) van de werknemers die worden gemonitord door hun werkgever zou liever niet gemonitord worden. De meest genoemde vormen van employee monitoring door eigenaren en managers die zelf monitoren zijn tijdsmangement (32%) en aanwezigheid (31%). 22% van de werknemers die gemonitord worden is niet geïnformeerd over hun rechten met betrekking tot employee monitoring.

Werkgevers monitoren werknemers steeds vaker image

Dit blijkt uit onderzoek van Capterra Nederland. Het onderzocht in februari 2023 het gebruik van employee monitoring software in het mkb in Nederland. Aan het onderzoek namen in totaal 910 werknemers (waaronder managers en senior managers) en 126 eigenaren en executive managers binnen het mkb in Nederland deel. De resultaten zijn in een aantal gevallen vergeleken met die van het onderzoek dat in november 2020 werd uitgevoerd. Is het gebruik wellicht gedaald sinds werknemers niet meer verplicht zijn om thuis te werken? Of is het een vast onderdeel geworden? Op basis van de antwoorden van 910 werknemers (inclusief managers en senior managers) en 126 eigenaren en executive managers uit het Nederlandse mkb blijkt dat het gebruik van employee monitoring software is toegenomen sinds het begin van de Covid-pandemie.

Gebruik employee monitoring software toegenomen

In het onderzoek uit november 2020 antwoordde 37% van de ondervraagde werknemers en managers dat ze op dat moment gemonitord werden. Slechts 16% van de respondenten antwoordde destijds dat hun bedrijf al vóór de crisis monitoring software gebruikte. Bijna een kwart (22%) zei dat hun bedrijf de software had geïmplementeerd na de eerste Covid-maatregelen.

Nu - bijna tweeënhalf jaar later - geeft maar liefst 43% van de ondervraagde werknemers aan dat hun bedrijf tools gebruikt voor het monitoren van medewerkers. Net als in het eerdere onderzoek blijkt ook hier dat de Covid-beperkingen voor veel werkgevers een belangrijke reden waren om de software te gebruiken. Zo geeft 30% van de respondenten aan dat de software werd geïmplementeerd in de eerste zes maanden na de eerste Covid-maatregelen (20%) of in de periode erna (10%).

Ook leidinggevenden en managers worden gemonitord

Naast werknemers is er ook een groot aantal leidinggevenden en managers dat wordt gemonitord. Zo zegt 56% van de respondenten die voor een bedrijf werken dat monitoring software gebruikt dat hij of zij niet alleen medewerkers monitort maar zelf ook gecontroleerd wordt door zijn of haar leidinggevende of de HR-afdeling. Slechts iets meer dan een kwart (27%) geeft aan alleen toezicht te houden op werknemers maar zelf niet gemonitord te worden. Een minderheid (17%) zegt alleen zelf gemonitord te worden.

Aan de ondervraagde eigenaren en managers die aangeven dat hun bedrijf medewerkers controleert, is gevraagd welke vormen van monitoring zij het meest toepassen:

  • Tijdsmanagement (32%), zoals het meten van de totale tijd die medewerkers besteden aan individuele taken.
  • Aanwezigheid (31%), zoals het controleren van de inlog- en uitlogtijd, actieve en inactieve tijd, aanwezigheid en ziektedagen.
  • Werkdruk management (26%), zoals actielijsten, werkdrukschema’s en KPI’s.
  • Computeractiviteiten (23%), zoals internettoegang, urenregistratie en browsegedrag.

Weerstand blijft groot

In het eerste onderzoek uit november 2020 tijdens de piek van Covid-crisis gaf de meerderheid van de ondervraagde werknemers die worden gemonitord (53%) aan zelf liever niet gemonitord te worden. Dat percentage is nu nog altijd even hoog.

In de meeste gevallen geeft de werknemer aan dat het geen of een negatieve invloed heeft op hun motivatie. Bijna de helft van de ondervraagde werknemers (49%) zegt dat ze niet gemotiveerder (zouden) zijn door monitoring software. Maar liefst 36% zegt zelfs dat ze minder gemotiveerd (zouden) zijn.

22% van gemonitorde werknemers niet geïnformeerd over hun rechten

In het eerste onderzoek uit 2020 zei 43% van de ondervraagde werknemers die gemonitord werden dat ze goed geïnformeerd waren over hun rechten en ingelicht over wat er met hun persoonsgegevens gebeurt. Daarbij zei 40% dat ze gedeeltelijk geïnformeerd waren, maar graag meer informatie zou willen.

Nu zegt 73% dat de HR-afdeling hun rechten aan ze heeft uitgelegd. Toch antwoordt nog altijd meer dan een kwart van de werknemers dat ze of geen informatie hebben ontvangen (22%) of het niet weten (5%).

Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!