Wouter Hoeffnagel - 25 mei 2023

Toezichthouder: Doorgifte Belgische belastinggegevens aan VS in strijd met AVG

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit oordeelt dat de Belgische belastingdienst, de FOD Financiën, geen gegevens van burgers meer mag doorsturen naar de Amerikaanse autoriteiten. Met de datadoorgifte overtreedt de Belgische belastingdienst de AVG.

Toezichthouder: Doorgifte Belgische belastinggegevens aan VS in strijd met AVG image

De belastingdienst geeft gegevens van Belgen met een Amerikaans paspoort door aan de Amerikaanse autoriteiten. De Amerikaanse wet verplicht andere landen gegevens over burgers met een Amerikaans paspoort op te sturen naar de Amerikaanse belastingdienst. De VS sloten hiervoor eerder de Foreign Account Tax Compliance Act (Fatca). De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit oordeelt echter dat dit verdrag in strijd is met de AVG.

Klachten

De toezichthouder komt tot deze conclusie naar aanleiding van een klacht van een burger die zowel de Belgische als Amerikaanse nationaliteit heeft en een klacht van de belangenvereniging Accidental Americans Association of Belgium. De Belgische belastingdienst wijst op een bepaling in de AVG, die stelt dat internationale overeenkomsten die voor de inwerkingtreding van de AVG zijn afgesloten van kracht blijven. De Geschillenkamer van de Gegevensbeschermingsautoriteit erkent dat dit het geval is. De kamer oordeelt echter ook dat dit niet altijd reden mag zijn om de AVG te overtreden.

In het geval van de Fatca gaat deze redenering volgens de Gegevensbeschermingsautoriteit niet op. Zo maakt akkoord volgens de toezichthouder een 'algemene en ongedifferentieerde doorgifte' van belastinggegevens mogelijk. Dit is niet in overeenstemming met het doelbeginsel en evenredigheidsbeginsel en het beginsel van minimale gegevensverwerking, oordeelt de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Doorgifte niet toegestaan

Dit betekent in de praktijk dat het doorsturen van belastinggegevens van Belgen met Amerikaans paspoort naar de Amerikaanse autoriteiten niet is toegestaan. Op dit moment krijgt de belastingdienst geen boete opgelegd. Wel wil de toezichthouder dat de overheidsdienst de gegevensoverdracht staakt. Ook moet de belastingdienst betrokken burgers informeren over de dataoverdracht. Daarnaast moet het een zogeheten data protection impact assessment uitvoeren, waarin uiteen wordt gezet welke risico's de gegevensverwerking met zich meebrengt.

De impact op andere EU-lidstaten is onbekend; ook andere EU-lidstaten moeten gegevens van inwoners met een Amerikaans paspoort verstrekken aan de VS. Mogelijk heeft de uitspraak van de Belgische toezichthouder ook impact op deze gegevensoverdracht.

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!