Witold Kepinski - 26 mei 2023

Techleap.nl is blij met startup en scale-up initiatieven rijksoverheid

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft bekendgemaakt dat het kabinet extra stappen wil zetten om het Nederlandse startup en scale-up ondernemingsklimaat een vaste plek te geven in de Europese top. De minister heeft haar ambitie uitgesproken dat Nederland een mondiaal toonaangevend ecosysteem voor startups en scale-ups wordt met een sterke pay-it-forward cultuur, waarin met technologie de banen van morgen worden gecreëerd en jongeren geïnspireerd worden om (impactvol) te gaan ondernemen. Hiertoe worden richtingen gegeven in het nieuwe beleid. Bepalend wordt welke kwantitatieve doelen het kabinet gaat stellen om deze ambitie waar te maken. Constantijn van Oranje (foto), Special Envoy van Techleap.nl, juicht dit toe.

Techleap.nl is blij met startup en scale-up initiatieven rijksoverheid image

Techleap heeft zich in de afgelopen jaren onder andere ingezet voor het inzichtelijk maken van de grootste blokkades voor groei van techondernemers en suggesties aangedragen voor middelen en maatregelen om deze weg te nemen. Techleap verwacht dat de overheid, met partners, hier concrete acties op gaat nemen.

Positief is dat er in de Nationale Technologie Strategie wordt ingezet op een meer samenhangend innovatie-, industrie- en techbeleid, waarvan Techleap hoopt dat het startup beleid en techondernemerschap een belangrijke pijler wordt en dat de kwantitatieve doelstellingen voor de juiste richting zullen zorgen. We ondersteunen ook de ambitie van het kabinet om tot een concurrerende regeling voor medewerkersparticipatie te komen en de stimulering van vroege fase durfkapitaal te verkennen.

Techleap zal zich blijven inzetten voor de groei van techondernemers, samen met hen en door middel van haar programma’s.

In hoofdlijnen zal Techleap zich de komende jaren onder meer richten op deeptech programma’s, data, het in kaart brengen van de potentiële impact van techondernemingen en het in nauwe samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wegnemen van knelpunten voor groei, het opzetten van een gemeenschap van ‘Diverse Leaders in Tech’ en het verder opbouwen van de sterke gemeenschap van techondernemers, BOLD. De laatste twee initiatieven moeten zich op den duur zelf kunnen financieren.

“Ik ben trots op alle gedreven techondernemers die zo belangrijk zijn voor ons verdienvermogen en economische veiligheid, onze partners die blijven zoeken naar hoe het beter kan en op het Techleap team, dat zich de afgelopen jaren dag in dag uit, samen met deze ondernemers en partners heeft ingezet om het ondernemingsklimaat voor startups en scale-ups in Nederland te verbeteren. Er is al veel bereikt, maar ontwikkelingen elders gaan nog harder en om mondiaal toonaangevend te worden moet er nu doorgepakt worden op de genoemde beleidsambities en de invoering van de noodzakelijke regelingen. Het is belangrijk dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hier prioriteit aan geeft en het startupbeleid beter integreert in een meer strategisch en ambitieus nationaal tech- en innovatiebeleid”, zegt Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap.nl. “We zijn blij dat het kabinet, op voordracht van minister Micky Adriaansens, heeft besloten om Techleap.nl nog drie jaar te continueren. De uitdaging gaan we graag met hen aan, samen en ieder vanuit eigen kracht. We zien dan ook uit naar de hernieuwde samenwerking om de voedingsbodem voor Nederlandse techondernemers nog beter te maken.”

Een compleet overzicht van alle activiteiten van Techleap.nl in de afgelopen vier jaar en een samenvatting daarvan is te vinden via Techleap.nl.

DIC Awards BW tm 21-10-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!