Witold Kepinski - 02 juni 2023

OIZ en NedXis worden Samenwerkende ICT-leveranciers in de zorg (SILIZO)

De Algemene ledenvergadering van zowel OIZ als van NedXis heeft ingestemd met een intensievere samenwerking om gezamenlijk de ICT-leveranciers in de zorg te vertegenwoordigen. Samen zullen zij in de belangenbehartiging verdergaan als Samenwerkende ICT-leveranciers in de zorg (SILIZO), die als spreekbuis van de branche zal optreden.

OIZ en NedXis worden Samenwerkende ICT-leveranciers in de zorg (SILIZO) image

OIZ, de branchevereniging van ICT-organisaties in de zorg, en NedXis, de vereniging van ICT-leveranciers in de domeinen apotheek- en huisartsenzorg, slaan de handen ineen om een gezamenlijk aanspreekpunt voor de ICT-leveranciers in de zorg te formeren. 

Samen willen zij, met alle partners in de zorg, de digitalisering van de Nederlandse zorgsector optimaliseren. Daarvoor zullen OIZ en NedXis de huidige informele samenwerking verder organiseren en formaliseren. Het initiatief tot samenwerking wordt ondersteund door onder andere de stichting IHE-Nederland en HL7 (de wereldwijde standaard voor veilige, elektronische informatie-uitwisseling in de zorg) als kennispartners op het gebied van succesvolle samenwerking tussen ICT-leveranciers en zorgaanbieders.

NedXis vertegenwoordigt de ICT-leveranciers in de eerste lijn. OIZ is de koepel van ICT-leveranciers in de overige zorgsectoren. “Samen dekken we alle domeinen in de zorgmarkt en kunnen we als gesprekspartner andere zorgpartijen te woord staan en constructief meedenken over de ontwikkeling van de digitalisering van de zorg”, zegt de voorzitter van OIZ, Eddy van de Werken. Gezamenlijk vormen OIZ en NedXis één, gedragen en gemandateerde stem namens de ICT-leveranciers. ”Er liggen veel gedeelde uitdagingen voor ons, die vragen om een eensluidend standpunt en een gecoördineerd optreden”, zegt NedXis-voorzitter Sander de Jong. Hij verwijst daarbij naar onder andere het IZA, de Wegiz, EHDS, het Actieplan Zorg-ICT, de Nationale Visie en Strategie en de standaardiserings- en normeringspocessen binnen het NEN. “We vertegenwoordigen samen een grote groep ICT-leveranciers die essentiële primaire zorgprocessen ondersteunt. Onze leden ontwikkelen, beheren en onderhouden bijvoorbeeld de patiëntendossiers, zorgen voor de uitwisseling van zorgdata en ondersteunen de primaire zorgprocessen rondom patiënten. Daarnaast zijn er leden die zich op andere belangrijke processen in de zorg richten. Die combinatie is essentieel voor de noodzakelijke digitale transitie van zorg.”

Spreekbuis

Het nieuwe samenwerkingsverband van OIZ en NedXis zal zich profileren als spreekbuis van de Nederlandse ICT-leveranciers in de zorg. Als zodanig zal zij als belangenbehartiger van de ICT-leveranciers, met mandaat van de verschillende achterbannen, het gesprek aangaan met het Ministerie van VWS, zorgaanbieders, toezichthouders, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen. Samen zullen zij ook streven naar een intensievere relatie met de koepels van de diverse zorgsectoren.

Digitalisering van de zorg is een zaak van samenwerken en samen werken. Zowel ICT-leveranciers als zorgaanbieders spelen daarbij een even belangrijke rol. “We staan open voor elke partij die een toegevoegde waarde kan bieden aan onze gezamenlijke agenda”, zegt Eddy van de Werken.

OIZ en NedXis streven ernaar om binnen de nieuwe constellatie, in samenwerking met de Minister van VWS, te komen tot een heldere vertegenwoordiging, rolverdeling en prioritering in het digitaliseringsproces van de Nederlandse zorg.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!