Martijn Kregting - 07 juni 2023

XperieSense: oudere IT’er wil graag nog bijdragen

“We hebben allemaal een passie voor digitalisering en IT en vroegen ons af: waar kunnen we een bijdrage leveren”, stelt Coks Stoffer, medeoprichter van het eerder dit jaar gelanceerde XperieSense. De organisatie is gericht op het bij elkaar brengen van de oudere IT’er en opdrachtgever. Die match is hard nodig volgens Stoffer en medeoprichters Menno Vlietstra en René Steenvoorden.

XperieSense: oudere IT’er wil graag nog bijdragen image

“De IT-markt blijft zich kenmerken door schaarste”, aldus Stoffer onlangs in een interview met Dutch IT Leaders. “Daarnaast zie je dat veel 55-plussers actief willen blijven, en datzelfde geldt voor gepensioneerden. Werkgevers vinden meer diversiteit ook belangrijk als het gaat om een mix van jong en ouder. Dit speelt wereldwijd. Voor ons reden om te kijken of we er een steentje aan kunnen bijdragen.”

Frictie blijft

Niet alleen willen steeds meer ouderen graag – al dan niet in deeltijd - blijven werken: werkgevers willen hen ook steeds vaker ook aannemen. En toch blijft er frictie bestaan tussen de twee groepen, merkt René Steenvoorden.

“Dat heeft er onder meer mee te maken dat oudere werknemers vaak niet gewend zijn hun netwerk te onderhouden of zich aan de markt te presenteren. Bij werkgevers is er een zekere terughoudendheid omdat ze niet altijd goed weten hoe ze oudere werknemers het beste kunnen inzetten, of hen als bedreigend zien voor de jongere IT’ers. Dat is een soort koudwatervrees. Met onze expertise en ons netwerk denken we hier in te kunnen bemiddelen.”

De tekorten zijn de laatste vijf jaar echt gaan schuren, merkte ook Menno Vlietstra. Bij veel ondernemingen nemen digitaliseringsprojecten in aantal en omvang toe. Steeds meer vacatures blijven echter onvervuld. En steeds meer IT-werknemers stoppen er op hun 60ste mee.

“Bovendien is het voor veel 55-plussers ondanks alle vraag vaak moeilijk om een baan te vinden. Wel lijkt er een lichte kentering te zijn. Ik was onlangs op de jaarlijkse SAP-bijeenkomst voor de DACH-regio. Een aantal CIO’s sprak me na mijn presentatie aan en stelde dat headhunters meer op zoek zijn naar oudere IT-werknemers. Dat is bemoedigend.”

Groeiende tekorten

Stoffer benadrukt dat de uitdaging op de IT-markt zoals het er nu voor staat, echter alleen nog maar zal groeien. “Digitalisering neemt alleen maar toe, processen zoals automatisering spelen een groeiende rol om zaken zoals de energietransitie en groeiende zorgvraag – om er een paar te noemen - in goede banen te leiden. De vraag naar ICT’ers blijft dus stijgen.”

Welke IT’ers wil XperieSense dan bemiddelen? Niet de CIO, stelt Steenvoorden, die weet zijn of haar weg meestal ook wel te vinden. “De frictie zit vooral in de lagen er onder. We zien veel vraag naar programma- en projectmanagers, ERP-expert, data scientists, testers en enterprise- en solutions architecten. In deze groep zitten veel harde werkers, die zich echter minder goed weten te profileren. Vraag en aanbod moeten dus beter bij elkaar gebracht worden.”

Meer succes met gemengd team

Overigens, stelt Steenvoorden, is het uitbreiden van een team met oudere werknemers niet het enige dat nodig is. “Uiteindelijk gaat het om diversiteit. Ouderen zijn niet beter dan jongeren, maar ze vullen elkaar aan. Net zoals dat geldt voor een goede mix van mannen en vrouwen, diverse culturele achtergronden, uiteenlopende karakters. Zo’n gemengd team heeft meer kans op succes.”

Het oorspronkelijke artikel over ExperieSense gemist? Lees het hier alsnog.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!