Witold Kepinski - 12 juni 2023

Nederlandse kopstukken vragen politiek controle over AI te nemen

De opkomst van AI biedt kansen, maar brengt ook enorme risico’s met zich mee. Daarom doen verschillende Nederlanders een oproep aan de Nederlandse politiek: neem controle over ontwikkeling van AI. "Zorg dat de mens bepaalt hoe een toekomst met AI eruitziet. Niet andersom."

Nederlandse kopstukken vragen politiek controle over AI te nemen image

Bekende Nederlanders roepen de Nederlandse Tweede Kamer en het kabinet op tot het nemen van de volgende maatregelen:

Ze schrijven het volgende:

  • Neem een leidende rol in Europa en voer via EU-wetgeving hoogstaande regulering van AI-toepassingen door. Neem de AI-verordening nog dit jaar aan. Zorg dat geavanceerde AI, zoals foundation models, onder ‘high risk’ vallen, reduceer systemische risico’s en dwing transparantie af over de training van het model.
  • Versnel de aanname van het AI-verdrag in de Raad van Europa en (mede-)initieer het opzetten van een internationale top over AI op korte termijn.
  • Vraag instanties met kennis en ervaring van AI om advies, verzoek om een snelle update van het WRR-rapport “Opgave AI” en koppel daaraan direct een rijksbreed actieplan.
  • Laat door ieder ministerie in kaart brengen op welke gebieden AI fundamentele invloed zal uitoefenen en breng in kaart waar extra regelgeving nodig is om die invloed in goede banen te leiden. Stel als overheid ook een AI-inkoopstrategie vast.
  • Informeer de Nederlandse bevolking op laagdrempelige wijze over de kansen en bedreigingen van de inzet van AI.
  • Bewaak het onderscheid tussen menselijk en kunstmatig. Dwing af dat duidelijk is wanneer een uiting met AI tot stand is gekomen of wanneer een mens communiceert met AI. Dwing AI-ontwikkelaars publieke verantwoording af te leggen over de ontwikkelkeuzes die ze maken.
  • Het is onduidelijk wat de investeringen in onderzoek naar risico's van AI zijn, maar wel zeker is dat hier veel minder FTE's aan besteed worden dan aan onderzoek naar AI-kansen. Daarom moet er de komende jaren worden toegewerkt naar 300 voltijdsonderzoeksposities op de vakgebieden AI Safety, AI en rechtsstaat en existentieel risico in een nieuw op te zetten onderzoeksinstituut en/of bij bestaande instituten.

Er is weinig tijd om bovenstaande doelen te realiseren. Al eerder veranderde de wereld door revolutionaire technologie, maar de snelheid waarmee dat gebeurt neemt iedere keer toe. Door AI is de wereld aan het veranderen met een ongekende -en deels ongeziene- snelheid en richting. We moeten vandaag beginnen met het organiseren van menselijke controle en grip op kunstmatige intelligentie.

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Nutanix BW start 6 mei - 20 mei
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!