Wouter Hoeffnagel - 16 juni 2023

ING: Meer fusies en overnames in IT-dienstensector

Het aantal fusies en overnames (M&A) in de Nederlandse IT-dienstensector is de afgelopen jaren snel gestegen, meldt ING. Diverse factoren dragen daaraan bij, waaronder investeringsmogelijkheden, financieringsvoorwaarden en een toename in optimale bedrijfsgrootte. De consolidatie vertraagt naar verwachting door stijgende rentetarieven, maar zet desondanks de komende jaren door.

ING: Meer fusies en overnames in IT-dienstensector image

De M&A-activiteit in de Nederlandse IT-dienstensector is in de afgelopen zes jaar meer dan verdubbeld. Deze toename is gedreven door drie belangrijke ontwikkelingen. Ten eerste is de optimale bedrijfsgrootte, voor zowel kleine als grote bedrijven, toegenomen. Een veranderende klantvraag heeft de minimale schaal voor kleinere bedrijven vergroot en heeft grotere bedrijven verder gestimuleerd om een zogenaamde one-stop-shop te worden.

Snelle groei en terugkerende omzet

Ten tweede is de sector de afgelopen jaren hard gegroeid en wordt de sector gekenmerkt door terugkerende omzet, omdat klanten vaak langdurende contracten afsluiten met IT-dienstverleners. Hierdoor is het een aantrekkelijke sector voor investeerders.

Ten derde waren de rentetarieven laag, wat het een aantrekkelijke periode maakte voor fusies en overnames door relatief lage financieringskosten en relatief hoge bedrijfswaarderingen. Naarmate de financieringsvoorwaarden strakker worden, zal de M&A-activiteit in de sector niet met dezelfde snelheid blijven groeien als de afgelopen jaren. Toch is het einde van de consolidatie op de IT-dienstenmarkt nog niet voorbij.

Samantha Reilly, Sector Banker TMT en Duurzame Energie bij ING: “De sector blijft ook de komende jaren aantrekkelijk voor investeerders door de sterke groei en terugkerende omzet.”

Arbeidstekort is grootste uitdaging

Het vinden van goed personeel is de belangrijkste uitdaging waar de IT-dienstensector mee te maken heeft. Het aandeel Nederlandse IT-dienstverleners dat zegt dat het tekort aan arbeidskrachten het grootste obstakel is voor groei, bedraagt momenteel 42%. Dit is licht gedaald ten opzichte van het hoogtepunt van 46% in het derde kwartaal van 2022, maar nog steeds erg hoog. Het tekort aan arbeidskrachten stimuleert fusies en overnames, omdat het bedrijven in staat stelt om meer goede medewerkers aan boord te krijgen. Het tekort aan getalenteerde IT-arbeidskrachten is dus een belangrijke drijfveer voor fusies en overnames.

Reilly: “De IT-dienstensector kampt al jaren met een groot arbeidstekort. M&A is dus ook aantrekkelijk om op een creatieve manier goede mensen aan te trekken.”

Veranderde klantvraag stimuleert schaalvergroting

Klanten vragen een gevarieerder scala aan diensten van hun IT-provider. Alleen het beheren van digitale werkplekken is verleden tijd. Klanten vragen bijvoorbeeld ook om gegevens- en cyberbeveiliging en het beheer van IT-infrastructuur. De veranderende klantvraag betekent dat veel grote bedrijven actief zoeken naar overnamemogelijkheden om zo een one-stop-shop te worden voor hun klanten: een partner die klanten helpt met alles wat met IT te maken heeft. Dit voegt waarde toe voor zowel de IT-dienstverlener als hun klanten. Voor kleinere IT-dienstverleners betekent de diversificatie in klantvraag echter dat ze meer mankracht nodig hebben om aan de wensen van hun klanten te voldoen. Sommige bedrijven zoeken die mankracht onder andere door het doen van fusies en overnames om zo de klantvraag aan te kunnen.

Reilly: “Veranderende klantvraag heeft ervoor gezorgd dat de minimale bedrijfsgrootte voor IT-dienstverleners is gegroeid de afgelopen jaren.”

Andere factoren

Andere factoren die consolidatie versnellen, zijn de standaardisering van IT-diensten en margedruk. IT-producten zijn de afgelopen decennia namelijk breder beschikbaar geworden. Samen met het feit dat grote IT-dienstverleners, zoals Microsoft, Amazon, Google en SAP, een groter marktaandeel hebben verworven in bepaalde gebieden (bijv. kantoorsoftwaretoepassingen en clouddienstverlening), heeft dit IT-dienstverleners in het middensegment gestimuleerd om zich te diversifiëren. Daarom zijn velen van hen zich ook gaan richten op gebieden zoals cyberbeveiliging en off-premises datacenters. Dit stimuleert M&A verder, omdat bedrijven streven naar het verwerven van aanvullende vaardigheden en technologieën, en zo efficiënter worden en beter uitgerust zijn om hun klanten te bedienen.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!