Witold Kepinski - 20 juni 2023

Digital Industry Boost versterkt relatie onderwijs en MKB

Het consortium Digital Industry Boost (DIB), een samenwerking van Fontys Hogeschool, Mikrocentrum, Summa College, Brainport Industries, samenwerkingspartners van de EdiH en Provincie Noord-Brabant, heeft een subsidie van 7 miljoen ontvangen om een impuls te geven aan digitalisering van de Brabantse maakindustrie. Met deze subsidie van het ministerie van EZK investeert het consortium de komende vier jaar in aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Digital Industry Boost versterkt relatie onderwijs en MKB image

In de dynamische wereld van de hightech- en maakindustrie voltrekken veranderingen zich in een razend tempo. De wendbaarheid van medewerkers speelt hierbij een cruciale rol. Het bundelen van de krachten is nodig om de juiste kennis over te dragen aan studenten en professionals in deze industrie, zodat ze klaar zijn voor de toekomstige arbeidsmarkt. Ella Hueting, directeur Fontys Engineering vertelt waarom het hbo deelneemt: “Er is een enorm tekort aan technici in Nederland en in de regio Brainport in het bijzonder. Steeds minder jongeren kiezen voor een technisch profiel, daarom is het noodzakelijk om mensen bij- en om te scholen voor technische beroepen. Dat kan alleen maar als we de handen ineen slaan.” Bert-Jan Woertman, directeur Mikrocentrum vult aan: “We staan gezamenlijk voor de uitdaging om met minder mensen economische groei te realiseren. Digitalisering en automatisering vormen in grote mate een oplossing voor dit dilemma. Daarom is het van essentieel belang om volop te investeren in Leven Lang Ontwikkelen, waarbij we continu blijven groeien en ons aanpassen aan nieuwe technologieën om de productiviteit te bevorderen.”

Sneller en flexibeler
De verschillende onderwijspartners ontwikkelen een doorlopende leerlijn van voortgezet onderwijs via mbo en hbo naar masteropleiding. Door zowel publieke als private opleidingsmogelijkheden aan te bieden, experimenteren de samenwerkingspartners om sneller, flexibeler en vraaggericht te reageren op de behoefte vanuit het bedrijfsleven. Naast de opleidingsmogelijkheden werken studenten samen met bedrijven aan praktijkgerichte innovatieprojecten in hybride leeromgevingen. “Summa en Fontys gaan de fysieke faciliteiten op de Brainport Industries Campus combineren, zodat deze hybride leeromgeving voor een bredere doelgroep, van voortgezet onderwijs tot bedrijven, beschikbaar komt en daardoor een groter bereik heeft”, vertelt Saartje Janssen directeur Summa Techniek. Verder is het belangrijk dat in die hybride leeromgeving bedrijven en onderwijs samen optrekken om innovaties van de grond te krijgen. Bij Fontys Hogeschool ICT zien en kennen ze de noodzaak van innovatie van de beroepspraktijk door digitalisering. “We zijn door ons onderzoek en onderwijs al jaren verweven met die beroepspraktijk. We willen graag in nauwe samenwerking met die beroepspraktijk de talentontwikkeling en digitale transformatie een boost geven", licht Frens Vonken directeur Fontys ICT toe.

Kennisecosysteem
Doel van de Digital Industry Boost is dat er over vier jaar een kennisecosysteem is ontstaan, waarin samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven gewoon is. Binnen dat systeem kunnen professionals flexibel en vraaggericht hun kennis ontwikkelen, doordat onderwijsinstellingen samenwerken over hun eigen grenzen heen. Het bedrijfsleven is een actieve partner in dit ecosysteem en samen met het onderwijs gaan we de uitdagingen aan, om deze innovatieve kennis regio te behouden en te versterken. John Blankendaal, directeur Brainport Industres benadrukt dat “arbeidscapaciteit, productiviteit en kwaliteit cruciaal zijn voor het behouden van concurrentiepositie en innovatiekracht van de Brainport regio. Het is cruciaal om de productiviteit te vergoten met in verhouding minder arbeidskrachten. Daarnaast is het aantrekken en beter ontwikkelen van talent voor het hightech toelevernetwerk een belangrijke levensader. Door het samenvoegen van alle initiatieven tot één ecosysteem kunnen we hier een bijdrage aan leveren.”

Samenwerkingspartners
De Digital Industry Boost bestaat uit de volgende samenwerkingspartners:

  • Fontys Hogeschool (penvoerder): Fontys Engineering, Fontys ICT (Fontys ICT InnovationLab), Centre of Expertise High Tech Systems and Materials (CoE HTSM), Kenniscentrum AI for Society
  • Summa College: FutureTec, Montessori College
  • EdiH (European Digital Innovation Hubs)
  • Mikrocentrum
  • Brainport Industries
  • Provincie Noord-Brabant
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!