Witold Kepinski - 20 juni 2023

HP wint kort geding tegen 123inkt

De rechtbank in Den Haag gebiedt 123inkt om binnen één werkdag na de betekening van een vonnis (14 juni 2023) de verkoop of levering van originele HP-cartridges zonder originele buitenverpakking (hierna: inbreukmakende cartridges) te staken en gestaakt te houden, op straffe van een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop dit gebod wordt overtreden, met een maximum van € 1.000.000,-;

HP wint kort geding tegen 123inkt image

Dit meldt De Rechtspraak na een kort geding rond uniemerk en merkinbreuk rond het aanbieden en verkopen van HP-cartridges door 123inkt zonder originele buitenverpakking vormt een gegronde reden voor de merkhouder om zich te verzetten tegen verdere verhandeling.

De rechter gebiedt 123inkt om binnen een maand na de betekening van dit vonnis al hetgeen bekend is omtrent de herkomst en de distributiekanalen van de inbreukmakende cartridges te verstrekken, waaronder mede begrepen de volgende informatie:

  1. het aantal voorradige en in de afgelopen drie (3) jaar verkochte inbreukmakende cartridges;
  2. de leveranciers van de inbreukmakende cartridges, onder vermelding van de (bedrijfs)naam en contactgegevens;
  3. of en hoeveel er betaald is voor de inbreukmakende cartridges;
  4. of de inbreukmakende cartridges met of zonder originele buitenverpakking aan 123inkt.nl zijn geleverd, en – als de inbreukmakende cartridges met originele buitenverpakking aan 123inkt.nl zijn geleverd – of de originele buitenverpakkingen van de inbreukmakende cartridges beschadigd waren en in welke mate;
  5. de originele en gecorrigeerde facturen voor HP-cartridges die door consumenten met een beroep op hun wettelijke bedenktijd voor een koop op afstand zijn geretourneerd en vervolgens als “milieuverpakking” of als “milieuproduct” zijn aangeboden;
  6. de facturen voor ongebruikte HP-cartridges die voor recycling zijn aangeboden en vervolgens door 123inkt.nl als “milieuverpakking” of als “milieuproducten” zijn aangeboden,

op straffe van een dwangsom van € 500,- voor iedere dag of gedeelte van een dag waarop niet wordt voldaan aan dit bevel, met een maximum van € 500.000,-;

Verder veroordeelt de rechtbank 123inkt in de proceskosten aan de zijde van HP c.s., tot op heden begroot op € 21.207,90;

Lees de hele uitspraak hier.

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!