Wouter Hoeffnagel - 23 juni 2023

BTG is bruggenbouwer in de smart city-omgeving

Als branchevereniging is BTG een enabler tussen vraag en aanbod op het gebied van onder meer smart cities. In 'Toekomst van de Stad en Mobiliteit', een bijlage van het FD, gaat vice-voorzitter BTG en boardmember BTG Services Petra Claessen in gesprek over Smart Cities en de uitdagingen die dit met zich meebrengt voor steden.

BTG is bruggenbouwer in de smart city-omgeving image

Steden staan voor de uitdaging te transformeren tot een omgeving waarin de kwaliteit van leven en leefbaarheid voorop staat. IT en het Internet of Things worden hierbij ingezet voor het beheren en besturen van de stad. “Grote steden zijn daartoe prima in staat. Op kleinschaliger niveau ontbreekt het vaak aan kennis en voldoende menskracht om goed inhoud te geven aan die ontwikkeling”, zegt Claessen in het artikel.

Ontwikkeling van smart city hub ondersteunen

BTG ondersteunt de ontwikkeling van een smart city hub in haar ecosysteem van partners en gebruikers. "Enerzijds bestaat er informatiebehoefte bij steden op het gebied van smart city- vraagstukken, anderzijds hebben wij onder onze leden volop kennis en tools om die vraagstukken te kunnen beantwoorden. BTG is in dat speelveld enabler om vraag en aanbod bij elkaar te brengen", licht Claessen toe.

Voor het optimaliseren van de kwaliteit van leven en leefbaarheid van smart cities zijn zes doelstellingen geformuleerd, die allen hun specifieke eigenschappen hebben. Het gaat daarbij om:

  • Efficiency: het stimuleren van een hoge mate van leefbaarheid
  • Duurzaamheid: groei in combinatie met impact op het milieu
  • Mobiliteit: eenvoudige mobiliteitsstructuur
  • Veiligheid en beveiliging: verbeteren van de openbare veiligheid en veiligheidsbeleving
  • Economische groei: het aantrekken van bedrijven, investeerders, inwoners en bezoekers
  • Stadsreputatie: het voortdurend verbeteren van het stadsimago.

Lees hier het volledige artikel in de bijlage van het FD 'Toekomst van de Stad en Mobiliteit'.

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Golf Cup BN tm 16-09-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!