Wouter Hoeffnagel - 02 juli 2023

Zakelijk leiders: 'Mensen moeten toezicht houden op AI'

Bijna driekwart (73 procent) van de zakelijke leiders voelt druk om AI in hun organisaties te implementeren, maar de overgrote meerderheid is huiverig om te veel beslissingsbevoegdheid op te geven. 93 procent geeft aan dat het belangrijk is dat mensen toezicht houden op AI of machine learning (ML) bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Zakelijk leiders: 'Mensen moeten toezicht houden op AI' image

Dit blijkt uit onderzoek van Workday, leverancier van enterprise cloud-applicaties voor finance en human resources, naar de staat van kunstmatige intelligentie (AI) in de grootzakelijke markt. Het onderzoek kijkt onder meer naar de huidige perceptie onder zakelijke leiders over de voordelen, uitdagingen en kansen van de technologie.

Enkele resultaten uit het onderzoek zijn:

  • 77 procent van de respondenten maakt zich zorgen over de actualiteit of betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens
  • 29 procent geeft aan er alle vertrouwen in te hebben dat AI en ML ethisch worden toegepast in het bedrijfsleven
  • 80 procent is het ermee eens dat AI en ML werknemers helpen efficiënter te werken en betere beslissingen te nemen
  • 72 procent van de respondenten geeft aan dat hun organisatie niet over de vaardigheden beschikt om AI en ML volledig te implementeren

'Tekort aan vaardigheden staat implementatie in de weg'

"Het onderzoek bevestigt dat AI en ML essentieel zijn voor het behalen van succes in het evoluerende landschap van werk - een mening die wij ook terughoren onder Nederlandse klanten, zowel op enterprise niveau als het mkb. Echter, vanwege een tekort aan vaardigheden blijft het inzetten van deze technologieën nog achter", aldus Hette Mollema, VP Benelux bij Workday. "Leiders geven verder aan dat de operationalisering van AI en ML-strategieën ook vertraagt wordt door ethische zorgen, gebrek aan data-integriteit en het wegnemen van de vrees van werknemers dat deze technologieën banen kunnen verdringen. Om AI en ML effectief te omarmen, is het cruciaal om prioriteit te geven aan het vergroten van menselijk inzicht en besluitvorming, en om samen te werken met leveranciers die blijk geven van toewijding aan verantwoorde AI-praktijken en data-integriteit."

Meer dan 90 procent geeft aan dat ze momenteel kunstmatige intelligentie gebruiken binnen hun activiteiten om mensen, geld of beide te beheren, en 80 procent is het ermee eens dat AI en ML werknemers helpen efficiënter te werken en betere beslissingen te nemen. De behoefte aan investeringen op dit gebied is duidelijk: 80 procent van de respondenten is het ermee eens dat AI en ML nodig zijn om hun bedrijf concurrerend te houden.

Maar ondanks wijdverbreide acceptatie en brede overeenstemming over de argumenten voor AI en ML in de grootzakelijke markt, blijven er zorgen bestaan over de nauwkeurigheid, ethiek en beveiliging ervan. Sterker nog, 77 procent van de respondenten maakt zich zorgen over de actualiteit of betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens, 39 procent beschouwt potentiële vooringenomenheid als een groot risico bij het overwegen van AI, en 48 procent noemt beveiligings- en privacykwesties als de belangrijkste belemmeringen voor implementatie. Slechts 29 procent zei er veel vertrouwen in te hebben dat AI/ML momenteel ethisch wordt toegepast in het bedrijfsleven, maar ze zijn optimistischer over de toekomst – meer dan de helft (52 procent) zegt er alle vertrouwen in te hebben dat het over vijf jaar ethisch zal worden toegepast. jaren tijd.

Nieuwe vaardigheden nodig

Zakelijke leiders denken na over de impact van AI op het personeel van vandaag en morgen. Bijna de helft (45 procent) is van mening dat AI en ML werknemers ten goede zullen komen, de werkdruk zullen verbeteren en nieuwe loopbaantrajecten zullen creëren. 43 procent is voorzichtiger en waarschuwt dat AI en ML sommige taken zullen vervangen, wat voor enige werkloosheid onder werknemers zal zorgen. 12 procent is twijfelachtig en zegt dat AI en ML mensen volledig zullen vervangen en een negatieve invloed zullen hebben op werknemers.

Hoewel leiders het erover eens zijn dat het van cruciaal belang is dat mensen worden betrokken bij AI-besluitvorming, ontdekte het onderzoek ook een kritieke vaardigheidskloof voor een succesvolle AI-implementatie. Bijna driekwart (72 procent) van de respondenten zei dat hun organisatie niet over de vaardigheden beschikt om AI en ML volledig te implementeren, en een nog iets hoger percentage (76 procent) zei dat hun eigen kennis van AI- en ML-toepassingen moet worden verbeterd.

De bevindingen van het onderzoek wijzen op een wijdverbreide erkenning van het potentieel van AI om de bedrijfsprocessen van ondernemingen te transformeren, samen met aanzienlijke hiaten in de manier waarop daar te komen. Alle resultaten zijn beschikbaar in het rapport 'AI IQ: Insights on Artificial Intelligence in the Enterprise'.

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!