Martijn Kregting - 03 juli 2023

Europese Raad wil mondiaal digitaal gezondheidscertificaat voor EU

De Europese Raad heeft een aanbeveling aangenomen waarmee het een soepele overgang wil verzorgen van het Europese COVID-19-certificeringssysteem naar een mondiaal digitaal gezondheidscertificeringsnetwerk van de WHO (World Health Organisation). De Raad stelt met de aanbeveling EU-lidstaten aan te moedigen om deel te nemen aan de verdere ontwikkeling van dit wereldwijde netwerk, dat de WHO in partnerschap met de Europese Commissie gaat opzetten.

Europese Raad wil mondiaal digitaal gezondheidscertificaat voor EU image

Het Europese certificeringssysteem werd in 2021 per verordening ingevoerd om reizen binnen de EU tijdens de coronapandemie te vereenvoudigen. Onlangs besloot het Nederlandse ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn & Sport) om per 1 juli 2023 met de uitgifte te stoppen van het bij het certificeringssysteem behorende digitale coronacertificaat. Per die datum loopt de Europese Verordening af die de basis vormde voor de uitgifte van het certificaat. Er is momenteel geen sprake meer van een pandemie en dus ook geen reden om het digitale certificaat nog langer uit te geven.

Europese Raad bepleit overstap

De Europese Raad - waarin staatshoofden of ministers van EU-lidstaten het EU-beleid mede bepalen - hoopt dat lidstaten die zijn aangesloten op de EU-gateway (de huidige digitale infrastructuur van de EU voor de verificatie van certificaten) overstappen op het WHO-netwerk en in ieder geval tot het eind van het jaar hierbij aangesloten blijven. De technologie die voor het digitaal EU-covidcertificaat is ontwikkeld, wordt ook overgenomen in het nieuwe WHO-netwerk.

Zodra lidstaten op het (nog te ontwikkelen) netwerk zijn aangesloten, is het volgens de Raad aan te bevelen COVID-19-certificaten te ontwikkelen die verenigbaar zijn met de vereisten van het netwerk. Dit geldt vooral in het geval van een internationale noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid, aldus de Europese Raad. De Raad hoopt dan dat het netwerk uitgebreid zal worden met certificaten voor andere ziekten dan corona, of voor andere gezondheidsgerelateerde zaken.

EU-gateway tot eind 2023 gehandhaafd

De Europese Commissie zal de EU-gateway tot minimaal het einde van 2023 handhaven. De lidstaten wordt aangeraden aangesloten te blijven bij de EU-gateway en ook na 30 juni 2023 certificaten af te geven die identiek zijn aan het digitale EU-covidcertificaat.

De huidige verordening over het digitaal EU-covidcertificaat verstrijkt op 30 juni 2023. Daarom heeft de Commissie op 5 juni 2023 een voorstel ingediend voor een aanbeveling van de Raad over een wereldwijd digitaal gezondheids­certificaat. De aanbeveling treedt in werking zodra ze is aangenomen.

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei
BN en BW Anderswerken 15-05-2024 tm 31-05-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!