Wouter Hoeffnagel - 06 juli 2023

Goede werknemerservaring vooral afhankelijk van salaris

Een goede werknemerservaring is voor bijna twee derde van de Nederlanders (64%) vooral afhankelijk van hun salaris. De secundaire arbeidsvoorwaarden volgen op afstand met 37% op een tweede plek. Ook flexibel werken, learning & development en carrièremogelijkheden blijken voor Nederlandse werknemers aanzienlijk minder belangrijk dan het geld.

Goede werknemerservaring vooral afhankelijk van salaris image

Dit blijkt uit onderzoek van ServiceNow naar de huidige stand van zaken rondom consumenten- en werknemerservaringen in de EMEA-regio, waarvoor ook 2.000 Nederlanders zijn ondervraagd.

Hoe ouder, hoe belangrijker salaris

Voor de Nederlandse werknemers geldt dat het salaris belangrijker wordt naarmate ze ouder worden. Ruim een derde (68%) van de Nederlandse 55+’ers geeft aan dat salaris belangrijk is, tegenover ‘slechts’ 54% van de 18- tot 25-jarigen. Ook verschilt het per sector wat een goede werknemerservaring bepaalt. Met name in de retail en bij de ‘consumer tech’-bedrijven speelt het salaris een belangrijke rol. Voor ambtenaren geldt dit het minste.

Opvallend is dat in alle onderzochte landen in de EMEA-regio het salaris het belangrijkste element van de werknemerservaring is. Gemiddeld zet 61% van de Europese werknemers het salaris bovenaan de lijst van factoren die de werknemerservaring bepalen. De Fransen en de Ieren (beiden 66%) voeren de lijst aan, Nederland en Duitsland staan op een gedeelde tweede plaats. Binnen de EMEA-regio staat wel flexibel werken op een tweede plek, en de secundaire arbeidsvoorwaarden op een derde plek.

Het belang van het salaris voor de werknemerservaring zou mede verklaard kunnen worden door de hoge inflatie in de EMEA-regio in het afgelopen jaar, en de behoefte van werknemers aan voldoende salaris om de stijgende kosten op te kunnen vangen.

Werknemerservaring vs. inflatie

Door de hoge inflatie is ook het belang van de werknemerservaring toegenomen. 9 op de 10 (91%) consumenten in Nederland geeft namelijk aan dat zij het belangrijk vinden dat een bedrijf zijn werknemers goed behandelt. Ook de manier waarop bedrijven met hun werknemers omgaan mag niet onderschat worden. Twee derde (66%) van de Nederlandse consumenten geeft namelijk aan minder snel in zee te gaan met een bedrijf als ze weten dat werknemers ontevreden zijn.

Jean Pierre van Tiggelen, Country Manager Nederland voor ServiceNow: “Salaris blijft belangrijk. Zeker in economisch onzekere tijden is dat logisch. Maar tegelijkertijd laat het onderzoek zien dat vrijwel alle andere elementen van de werknemerservaring er toe doen voor een substantiële groep werknemers. Organisaties kunnen het zich niet permitteren om achter te blijven op één van deze vlakken, omdat ze daardoor eigenlijk al meteen een deel van hun potentiële werknemers uitsluiten.”

ServiceNow heeft in samenwerking met Opinium tussen 15 – 22 maart 2023 een onderzoek uitgevoerd onder 13.000 consumenten (18+) in negen landen in de EMEA-regio, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Zwitserland, Zweden, en de Verenigde Arabische Emiraten.

Leanix BW 19 febr tm 17 maart 2024 Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29
Netgear banner liggend start week 14

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!