Witold Kepinski - 11 juli 2023

Microsoft verhoogt boetes voor partners

Microsoft heeft de straffen verhoogd voor partners en leveranciers die contracten en de Partner Code of Conduct schenden. Het geldt specifiek voor alle partners die deelnemen aan de incentiveprogramma's van Microsoft.

Microsoft verhoogt boetes voor partners image

Deze mededeling is bedoeld om partners bewust te maken van verbeteringen in de gevolgen voor partners die de nalevingsvereisten van Microsoft voor partners schenden, aldus Microsoft.

Microsoft meldt: 'Bij Microsoft zijn we toegewijd aan onze missie om elke persoon en elke organisatie op de planeet in staat te stellen meer te bereiken. Deze missie weerspiegelt wie we zijn als organisatie en hoe we onze klanten, partners, overheden en leveranciers benaderen. We zijn vastbesloten om ethisch te winnen in de markt en in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de landen/regio's waarin we actief zijn. Onze waarden zijn verankerd in onze Normen voor Zakelijk Gedrag: respect, integriteit en verantwoordelijkheid. Daarom verwachten we van onze partners dat ze deze waarden omarmen en voortdurend verbeteren. Onze verwachtingen en integriteitsnormen en -beleid zijn uiteengezet in onze Partner Code of Conduct en partnercontracten.

Om ervoor te zorgen dat we op wereldwijde markten kunnen opereren en kunnen voldoen aan de hoge nalevingsnormen die door onszelf en onze toezichthouders zijn vastgesteld, ontwikkelen we voortdurend onze risico- en nalevingshouding. Dienovereenkomstig hebben we onze programma's verbeterd om ervoor te zorgen dat onze partners en leveranciers zich houden aan de nalevingsvereisten die zijn uiteengezet in onze contracten en onze Partner Code of Conduct. Onderdeel van deze aanpak is het verhogen van straffen voor niet-conform gedrag door onze partners. Partners met herhaalde gevallen van niet-naleving zullen worden verplicht om deel te nemen aan Microsoft's Partner Accountability and Remediation-programma - een meerstappenprogramma dat is ontworpen om de nalevingsmogelijkheden van een partner te verbeteren. Partners die deelnemen aan dit programma vanwege meerdere overtredingen, kunnen hun incentivebetalingen inhouden totdat Microsoft vaststelt dat ze het programma met succes hebben voltooid. Als u niet deelneemt aan dit programma, kan dit leiden tot uittreding uit de partnerprogramma's van Microsoft.

Andere straffen voor nalevingsschendingen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende:

Vereiste opleiding

Verlies van prikkels

Terugbetaling door de partner aan Microsoft van incentives die zijn verdiend door niet-conform gedrag

In bepaalde gevallen kan Microsoft de autorisatie van een partner intrekken om bepaalde Microsoft-partnerprogramma's te verkopen of niet-conforme partners verwijderen uit het partnerecosysteem van Microsoft.

Om onze partners te helpen tijdens hun nalevingstraject, hebben we ook ons aanbod voor partnernalevingstraining en paraatheid ontwikkeld en verbeterd. Dit omvat direct-to-partner engagement over compliance-gerelateerde onderwerpen, compliance-gereedheidsmateriaal en online trainingsaanbod. Neem contact op met uw Microsoft-accountvertegenwoordiger voor meer informatie over toegang tot deze materialen. We waarderen onze partners echt en zetten ons in om een relatie op te bouwen die is gebaseerd op vertrouwen, zodat we op de juiste manier kunnen blijven winnen in de markt.'

Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
ALSO BW 03-06-2024 tm

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!