26 juli 2023

Hogere productiviteit op de hybride werkvloer met slimme technologie

Slimme werkplektechnologie helpt hybride en externe teams productiever te zijn en zich meer verbonden te voelen. Uit recent onderzoek blijkt echter dat ruim 70 procent van de Nederlandse organisaties nog niet optimaal is ingericht voor het moderne hybride werken. Vooral de inrichting van de infrastructuur en werkplekken op kantoor en thuis schieten tekort. Een gemiste kans, zeker aangezien nieuwe slimme technologie de resterende technologische en sociale uitdagingen juist kan oplossen.

Hogere productiviteit op de hybride werkvloer met slimme technologie image

Machine learning, gegevensverwerking en AI: in potentie kan slimme technologie de gebruikerservaring van werknemers enorm verrijken. Dergelijke hulpmiddelen verbeteren de efficiëntie door te leren van trends en data, om vervolgens activiteiten hierop aan te passen. Voorbeelden zijn automatische verlichtingssystemen die het licht in onbezette vergaderruimten uitschakelen, of videoconferentiecamera's die tijdens virtuele vergaderingen automatisch op de spreker focussen.

Maar ondanks de grote vooruitgang in hybride werkmodellen en technologie zijn er nog steeds grote lacunes in de werkervaring van werknemers die op afstand werken. Slechts 29,2 procent van de Nederlandse organisaties is optimaal ingericht voor het moderne hybride werken. Dit kan te wijten zijn aan de werkcultuur, de toewijzing van middelen of verouderde hardware en technologie.

Hybride werken blijft favoriet

De betere balans tussen werk en privé zorgde bij miljoenen thuiswerkers in coronatijd al snel voor minder stress. In 2023 geeft 85 procent aan graag een vorm van thuiswerken te behouden. Werkgevers lijken gehoor te geven aan dit verlangen: zo werkte 74 procent de afgelopen maanden één of meerdere dagen vanuit huis. Over de verhouding tussen remote en fysiek op kantoor werken bestaan echter wel meningsverschillen. Zo werken de meeste werknemers graag minimaal de helft (61 procent) van hun werktijd thuis, omdat ze aangeven dan productiever te zijn. Werkgevers zien hun personeel echter het liefst vaker op de werkvloer (69 procent), want zij hebben juist de indruk dat hun werknemers thuis minder productief zijn.

De technologie blijft achter

Als bedrijven zich geen zorgen meer maken en werknemers de hybride werkplek geven die ze willen, brengt dit allerlei voordelen. Denk aan een verbeterde werk-privébalans, lagere kosten, verbeterde talentwerving en retentie, meer diversiteit en inclusie en een werkcultuur die elke werknemer in staat stelt uit te blinken.

Maar zoals eerder genoemd, heeft minder dan een derde van de bedrijven de nodige investeringen gedaan om deze hybride voordelen ten volste te benutten. Zo zijn veel systemen nog niet goed of snel toegankelijk, schieten organisaties tekort met hun applicatieportfolio, werken veel mensen nog aan hun keukentafel, beschikt men niet over goede software en apparatuur om thuis te werken of zijn er op het gebied van security verbeteringen nodig. Kijk je echter naar de investeringen die organisaties willen gaan doen, dan staat volgens hetzelfde onderzoek het verhogen van de productiviteit van medewerkers pas op de zesde plaats. Onderzoek van Owl Labs onderstreept dit, en toont aan dat slechts een klein percentage van de werkgevers zijn technologie voor videovergaderingen heeft geüpgraded (36%) of de samenwerkings- en vergaderruimten op kantoor heeft uitgebreid (19%).

Grote gevolgen

Het gevolg is dat hybride vergaderingen ertoe kunnen leiden dat remote deelnemers zich buitengesloten voelen. Of dat ondermaatse technologie tot onderbrekingen leidt tijdens vergaderingen en kostbare tijd wordt verspild aan het oplossen van technische problemen. Na verloop van tijd kunnen deze problemen uitgroeien tot uitdagingen op het gebied van werkcultuur of groei, en managers kunnen werknemers op kantoor (al dan niet onjuist) als betrouwbaarder en hardwerkender gaan beschouwen dan hun collega's op afstand.

Productiever met slimme technologie

Investeren in slimme technologie - en slim beleid - zal veel hybride uitdagingen helpen oplossen. Van samenwerkingstools tot oplossingen voor virtuele vergaderingen; van cloudopslag en het delen van bestanden tot projectbeheersoftware; en van virtuele privénetwerken tot ergonomische accessoires en Internet of Things (IoT)-apparaten: de mogelijkheden zijn eindeloos en de voordelen groot.

De beste technologie verdwijnt naar de achtergrond en bevordert de productiviteit en menselijke contacten tussen collega's. Zo wordt nieuwe slimme technologie voortdurend geoptimaliseerd voor nieuwe gebruikssituaties en behoeften van werknemers, waardoor hybride werk steeds aantrekkelijker wordt. Het uiteindelijke doel is dat iedere werknemer zich gewaardeerd voelt en de weg vrij is voor hybride succes. De volgende, overtreffende hybride trend staat mogelijk al voor de deur: werken vanuit de metaverse. Een ding is dus zeker; te laat meegaan, is verliezen.

Door: Frank Weishaupt, CEO bij Owl Labs

Dutch IT Security Day BW tm 15-10-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!