Martijn Kregting - 09 augustus 2023

Bereik Digital Trust Center groeit als olievlek

Het bereik van het Digital Trust Center (DTC), dat cyberweerbaarheid wil vergroten onder het mkb, ziet zijn bereik steeds verder groeien. Zo groeide het aantal bezoekers van de website van de instantie de afgelopen jaren hard: van zo’n 80.000 bezoekers in totaal in de eerste twee jaar naar 260.000 in 2022. Dit jaar zoeken naar verwachting zo’n 300.000 bezoekers informatie en advies over cyberveiligheid bij het DTC, zo vertelde Michel Verhagen, manager DTC, onlangs in een interview met Dutch IT Leaders.

Bereik Digital Trust Center groeit als olievlek image

Maar het DTC wacht niet af tot ondernemers de website vinden, benadrukt Verhagen. Het richtte onder meer een cyberweerbaarheidsnetwerk op met inmiddels 56 samenwerkingsverbanden: brancheorganisaties, regionale ondernemersverbanden en weerbaarheidsorganisaties voor bijvoorbeeld bedrijven in havens, of op Schiphol. Die samenwerkingsverbanden besteden steeds meer aandacht aan cybersecurity en -weerbaarheid, zoals in hun nieuwsbrieven en trainingen. Soms pakken ze ook een adviesrol, of willen ze concrete tools aanbieden. Daarvoor leunen ze dan vaak op het DTC.

“Zo bieden wij simpele tools als de CyberVeilig Check voor zzp en mkb. Daarmee weet je in vijf minuten welke acties je kunt ondernemen om aan de slag te gaan met de cyberweerbaarheid van je bedrijf. Dit kan het cyberbewustzijn en cyberweerbaarheid enorm vergroten. De acties die zzp’ers en mkb’ers moeten nemen zijn haalbaar; de instructies concreet en begrijpelijk. Tweefactorauthenticatie bijvoorbeeld: niet alleen dát het belangrijk is, maar ook hoe dat te doen – of laten doen als je zelf de IT-kennis hiervoor niet in huis hebt.”

Bedrijven genotificeerd

In sneltreinvaart bouwde het DTC de afgelopen jaren ook een waarschuwingsservice op. Sinds 2 jaar waarschuwt de DTC Notificatiedienst individuele bedrijven wanneer de overheid weet heeft van een kwetsbaarheid bij dit bedrijf. Verhagen: “We geven dan direct – per telefoon maar meestal per mail – aan dat er mogelijk een dreiging speelt en welke actie deze dreiging opheft. Inmiddels hebben we al ruim 24.000 waarschuwingen verzonden in 2 jaar tijd. Ondernemers waarderen dit zeer en het helpt om onze economie sterk te houden.”

Het DTC heeft ook een online community met onder meer ondernemers, IT-verantwoordelijken en cybersecurity professionals, met al ruim 1.900 leden. Verhagen hierover: “De honger naar informatie is groot in dit vak. Securityverantwoordelijken zoeken een plek waar actuele ervaringen gedeeld worden. Vragen over security-tooling of bijvoorbeeld welke maatregelen genomen moeten worden voor een bedrijfsbezoek aan China. In deze community wordt ook concrete dreigingsinformatie gedeeld over nieuw ontdekte kwetsbaarheden in veelgebruikte bedrijfssoftware. En dit is geen eenrichtingverkeer. We doen dankzij die community zelf ook weer veel informatie op die we kunnen gebruiken om onze adviezen en tools te verbeteren, verdiepen of verbreden.”

Hoewel het NCSC zich primair richt op de 300 vitale bedrijven, is er steeds meer samenwerking met het DTC. Concreet kwam dat tot uiting toen zij samen een webinar hielden om informatie te delen over de ernstige kwetsbaarheid in Apache Log4J, halverwege december 2021. “Wij hebben toen destijds honderden vragen tijdens de webinar zelf beantwoord, en daarna ook schriftelijk vele vragen. Alle kennis die er bij ons, maar ook bijvoorbeeld de Politie aanwezig was, kwam daar samen.”

Ontwikkeling cyberweerbaarheid

Verhagen toont zich ondanks de eigen waarschuwingen - zoals recent over een verouderde versie van OpenSSL - redelijk positief over de ontwikkeling van cyberweerbaarheid. “Uit de Cybersecurity Monitor van het CBS blijkt dat steeds meer organisaties van 2-10 werknemers vijf of meer maatregelen uit de top-10 van cyberweerbaarheidsmaatregelen nemen. Ging het in 2016 om 32 procent, in 2020 was dit al 42 procent. Je merkt dat het meer en meer gebruikelijk wordt om maatregelen te treffen.”

Het interview met Michel Verhagen gemist? Lees het hier.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
DIC Awards BN tm 21-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!