Witold Kepinski - 10 augustus 2023

VS introduceert strengere fusierichtlijnen

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission (FTC) geven een conceptupdate vrij van de fusierichtlijnen (ontwerprichtlijnen ofwel Guidelines), die de beoordeling door de agentschappen van fusies en overnames beschrijven en begeleiden om de naleving van de federale antitrustwetten te bepalen. Hierbij wil de VS regering van president Biden onder andere voorkomen dat grote tech partijen zoals Amazon, Meta, Alphabet, Apple en Microsoft meer monopolie krijgen.

VS introduceert strengere fusierichtlijnen image

Het doel van deze update is om beter weer te geven hoe de agentschappen het effect van een fusie op de concurrentie in de moderne economie bepalen en voorgestelde fusies volgens de wet beoordelen.

"Ongecontroleerde consolidatie bedreigt de vrije en eerlijke markten waarop onze economie is gebaseerd", zei procureur-generaal Merrick B. Garland. "Deze bijgewerkte fusierichtlijnen spelen in op de moderne marktrealiteit en stellen het ministerie van Justitie in staat om het Amerikaanse volk transparant en effectief te beschermen tegen de schade die concurrentieverstorende fusies veroorzaken."

“Concurrerende markten en economische kansen gaan hand in hand. Vandaag geven we ontwerprichtlijnen uit die in overeenstemming zijn met de wet en die fusies voorkomen die de concurrentie bedreigen of monopolies creëren. Naarmate markten en commerciële realiteiten veranderen, is het van vitaal belang dat we onze wetshandhavingsinstrumenten aanpassen om gelijke tred te houden, zodat we de concurrentie kunnen beschermen op een manier die de fijne kneepjes van onze moderne economie weerspiegelt. Simpel gezegd, de concurrentie ziet er vandaag anders uit dan 50 – of zelfs 15 – jaar geleden”, zegt adjunct-procureur-generaal Jonathan Kanter van de Antitrust Division. "Er zal een substantieel proces zijn voor het publiek om te beoordelen en commentaar te geven voordat we deze richtlijnen afronden."

“Open, competitieve, veerkrachtige markten zijn gedurende de geschiedenis van ons land een fundament geweest van het economische succes en de dynamiek van Amerika. Getrouwe en krachtige handhaving van de antitrustwetten is de sleutel tot het behoud van dat succes”, aldus FTC-voorzitter Lina M. Khan. “Met deze ontwerprichtlijnen voor fusies werken we onze handhavingshandleiding bij om de realiteit weer te geven van hoe bedrijven zaken doen in de moderne economie. Geïnformeerd door duizenden openbare commentaren - variërend van gezondheidswerkers, boeren, pleitbezorgers van patiënten, muzikanten en ondernemers - bevatten deze richtlijnen kritische updates en garanderen ze trouw aan het mandaat dat het Congres ons heeft gegeven en het juridische precedent in de boeken.

Het ministerie van Justitie en de FTC beschermen de concurrentie door middel van handhaving van de antitrustwetten en andere federale mededingingsstatuten. Sinds 1968 hebben de agentschappen fusierichtlijnen uitgevaardigd en herzien om de transparantie te vergroten en het bewustzijn te vergroten over hoe de agentschappen die taak uitvoeren met betrekking tot fusies en overnames.

De ontwerprichtlijnen bouwen voort op, breiden uit en verduidelijken kaders die in eerdere versies zijn uiteengezet. Om te beginnen geven de richtlijnen een overzicht van 13 principes, of "richtlijnen", die de agentschappen kunnen gebruiken om te bepalen of een fusie onwettig concurrentiebeperkend is onder de antitrustwetten. Deze richtlijnen sluiten elkaar niet uit en bij een bepaalde fusie kunnen meerdere richtlijnen betrokken zijn. Het document beschrijft vervolgens in meer detail de kaders en instrumenten die kunnen worden gebruikt bij het analyseren van een fusie met betrekking tot elke richtlijn.

De 13 richtlijnen zijn:

 1. Fusies zouden de concentratie in sterk geconcentreerde markten niet significant moeten vergroten;
 2. Fusies mogen substantiële concurrentie tussen bedrijven niet uitschakelen;
 3. Fusies mogen het risico van coördinatie niet vergroten;
 4. Fusies mogen een potentiële toetreder op een geconcentreerde markt niet uitschakelen;
 5. Fusies mogen de concurrentie niet substantieel verminderen door een bedrijf te creëren dat controle heeft over producten of diensten die zijn rivalen kunnen gebruiken om te concurreren;
 6. Verticale fusies mogen geen marktstructuren creëren die concurrentie uitsluiten;
 7. Fusies mogen een machtspositie niet verankeren of uitbreiden;
 8. Fusies mogen geen tendens naar concentratie bevorderen;
 9. Wanneer een fusie deel uitmaakt van een reeks van meerdere overnames, kunnen de bureaus de hele reeks onderzoeken;
 10. Wanneer bij een fusie een meerzijdig platform betrokken is, onderzoeken de bureaus de concurrentie tussen platforms, op een platform, of om een ​​platform te verdringen;
 11. Wanneer bij een fusie concurrerende kopers betrokken zijn, onderzoeken de bureaus of dit de concurrentie voor werknemers of andere verkopers aanzienlijk kan verminderen;
 12. Wanneer bij een overname sprake is van gedeeltelijk eigendom of minderheidsbelangen, onderzoeken de bureaus de impact ervan op de concurrentie; En
 13. Fusies mogen de concurrentie niet substantieel verminderen of leiden tot het ontstaan ​​van een monopolie

Lees meer hier.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024
Darktrace BN en BW 04-06-2024 tm 18-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!