Wouter Hoeffnagel - 11 augustus 2023

Zoom: Audio, video en chats van gebruikers niet ingezet voor trainen van AI

Zoom belooft audio, video en chats van gebruikers alleen met expliciete toestemming in te zetten voor het trainen van AI-modellen. Aanleiding hiervoor is kritiek die volgde op een aanpassing van de algemene voorwaarden van Zoom, waarmee het bedrijf zichzelf de mogelijkheid gaf de data hiervoor te gebruiken.

Zoom: Audio, video en chats van gebruikers niet ingezet voor trainen van AI image

In een blogpost gaat Zoom in op de onrust die is ontstaan door de algemene voorwaarden die sinds 27 juli van toepassing zijn. Hierin stond dat Zoom data die door het gebruik van de dienst wordt gecreëerd mag gebruiken voor doelen als machinelearning en kunstmatige intelligentie, 'waaronder het trainen en bijwerken van algoritmes en modellen'.

De aanpassing kwam Zoom op veel kritiek te staan. Het past de algemene voorwaarden daarom nu opnieuw aan. In de aangepaste versie vermeldt Zoom expliciet audio, video en chats van gebruikers zonder expliciete toestemming niet te zullen gebruiken voor het trainen van AI. De wijziging betekent in de praktijk dat gebruikers een opt-in geboden krijgen.

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 IGEL - Cloud Expo BN BW start 27-11/7-12
IGEL - Cloud Expo BN start 27-11/7-12

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!