Witold Kepinski - 11 augustus 2023

EU Data Act belangrijke stap voor data-economie

In de digitale samenleving worden data en het gebruik hiervan steeds belangrijker. Om te zorgen voor een betere verdeling van de waarde van data is internationale regelgeving van belang. De EU Data Act helpt om de data-economie beter te laten werken. Eerder heeft de Raad een voorlopig politiek akkoord bereikt met het Europees Parlement. Op 14 juli hebben ook de lidstaten hun steun uitgesproken.

EU Data Act belangrijke stap voor data-economie image

De Data Act zorgt voor meer grip op je eigen gegevens, aldus Digitale Overheid. Zo komen er regels in de EU over de data uit het gebruik van digitaal verbonden apparaten. Nu hebben fabrikanten en dienstenaanbieders wel toegang tot data uit bijvoorbeeld een auto of huishoudelijke apparaten, maar de consument zelf niet.

Ook kunnen bedrijven en consumenten makkelijker overstappen tussen clouddiensten en diensten van verschillende cloudaanbieders met elkaar verbinden. Voor beide belangrijke onderdelen van de Data Act heeft Nederland zich tijdens de onderhandelingen ingezet.

Delen van data

In de EU Data Act staan ook spelregels voor het delen van data. Zoals een redelijke vergoeding aan bedrijven voor het beschikbaar stellen van data, een goede geschillenbeslechting en de aanpak van eventuele oneerlijke contractvoorwaarden.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat verbetert de data-economie niet alleen. Zij trekt hierbij samen op met het bedrijfsleven, betrokken organisaties binnen onder andere het Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud (CoE-DSC) en de Nederlandse AI Coalitie. Naast wetgeving wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld het stimuleren van datadelen in de praktijk.

Geldig vanaf medio 2025

Het EU-akkoord wordt hierna nog voor instemming voorgelegd aan de EU-lidstaten en het Europees Parlement. De EU Data Act zal vanaf medio 2025 gelden.

Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024 BW Dutch IT Partner Day tm 11-06-2024
BN en BW Anderswerken 15-05-2024 tm 31-05-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!