Witold Kepinski - 15 augustus 2023

Bechtle bevestigt prognose na succesvol tweede kwartaal

Bechtle AG zette haar groeipad voort in het tweede kwartaal van het boekjaar 2023. Het bedrijfsvolume steeg met 9,2% tot € 1,815,6 miljard euro. De omzet steeg met 6,5% tot een dikke 1,509 miljard euro. Ook de winst voor belastingen (EBT) ontwikkelde zich positief. Het steeg met 5,9% tot 93,8 miljoen euro. De EBT-marge lag met 6,2% precies op het niveau van vorig jaar. Op 30 juni 2023 had Bechtle 14.505 mensen in dienst, 1.306 meer dan vorig jaar

Bechtle bevestigt prognose na succesvol tweede kwartaal image

De positieve ontwikkeling op groepsniveau werd opnieuw ondersteund door het segment IT-systeemhuis & beheerde diensten. In IT e-commerce voelde Bechtle daarentegen het verzadigingsniveau bij veel klanten die de afgelopen jaren fors hadden geïnvesteerd in klassieke IT-infrastructuur zoals pc's. “De vergelijkende waarden van vorig jaar waren buitengewoon uitdagend qua omzet, maar vooral qua winst. Het is een sterk teken dat we, ondanks het moeilijke economische klimaat, onze groei aanzienlijk hebben kunnen verhogen en onze hoge marge van vorig jaar stabiel hebben kunnen houden", zegt Dr. Thomas Olemotz (foto), CEO van Bechtle AG.

De vraag naar digitaliseringsprojecten blijft groot

In het segment IT-systeemhuisvesting en beheerde diensten steeg de omzet met 13,7% tot 985 miljoen euro. Net als in het vorige kwartaal werd deze ontwikkeling ondersteund door verkoopsuccessen bij publieke klanten en grote klanten. Daarnaast blijft de vraag naar complexe digitaliseringsprojecten om IT-architecturen te transformeren groot. Hierdoor kon de hogere kostenbasis in dit segment ruimschoots worden gecompenseerd. EBIT steeg met 18,3% tot 63,8 miljoen euro. De EBIT-marge steeg van 6,2% naar 6,5%.

E-commerce voelt zwakke pc-vraag

De omzet in het IT e-commerce segment daalde met 4,8%. Vooral middelgrote klanten stellen aankomende vernieuwingen van hun klassieke IT-infrastructuur uit. De grote onzekerheid bij klanten over toekomstige macro-economische ontwikkelingen heeft invloed op investeringen. De budgetten gaan meestal naar complexe IT-projecten, waarvan het zustersegment meer profiteert. Tegen deze achtergrond en door de toegenomen kostenbasis daalde de EBIT met 9,9% en bedroeg de EBIT-marge 6,2% (vorig jaar: 6,5%).

Gerichte werving

Per 30 juni is het aantal medewerkers met 9,9% toegenomen. Ongeveer 35 % van de nieuwe collega's kwam via overnames bij Bechtle terecht. Zonder acquisities zou de personeelsgroei 6,5% zijn geweest. Bechtle blijft zeer bewust en doelgericht als het gaat om rekrutering. Gezien het tekort aan geschoolde arbeidskrachten, blijft het centrale probleem om voldoende gekwalificeerde kandidaten te vinden om de groei in de toekomst te verzekeren.

De operationele cashflow is verder verbeterd

De operationele cashflow in de eerste helft van het jaar bedroeg 65 miljoen euro en lag daarmee aanzienlijk boven het niveau van vorig jaar (vorig jaar:  -202,4 miljoen euro ). Vooral in de voorraden, maar ook in de handelsvorderingen hebben we aanzienlijke verbeteringen kunnen realiseren. De totale liquiditeit bevindt zich met 202 miljoen euro nog steeds op een zeer comfortabel niveau om zowel verdere organische groei als acquisities te kunnen financieren.

Prognose bevestigd

De groeipercentages van omzet en resultaat in de eerste zes maanden zijn volledig in lijn met onze verwachtingen voor het volledige jaar 2023. Uitgaande van een verbetering van de stemming bij het MKB, gaan we ervan uit dat de vraag in de tweede helft van het jaar geleidelijk zal aantrekken. We bevestigen daarom onze in maart gepubliceerde prognose. We willen de omzet en winst voor het hele jaar aanzienlijk verhogen en de marge op ongeveer hetzelfde niveau houden als vorig jaar. “Natuurlijk zien wij bij Bechtle ook de moeilijke economische omstandigheden en de daarmee gepaard gaande onzekerheden. Tegelijkertijd blijft de noodzaak van de digitale transformatie van IT-architecturen onveranderd, wat het belang van IT-investeringen voor veel van onze klanten onderstreept", aldus Thomas Olemotz.

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5 Infopulse BW 13-06-2024 tm 20-06-2024
Infopulse BN 13-06-2024 tm 20-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!