Witold Kepinski - 22 augustus 2023

Summer School om jong cybertalent op te leiden van start in Den Haag

In Den Haag is het startschot gegeven voor de achtste editie van de International Cyber Security Summer School (ICSSS). Tijdens deze week vol activiteiten doen 65 studenten en young professionals uit meer dan 23 landen kennis op door middel van colleges en challenges over de meest actuele cybersecurity onderwerpen. Dit programma wordt jaarlijks georganiseerd door het nationale veiligheidscluster Security Delta (HSD) in samenwerking met vele partners, waaronder Europol, NCI Agency, Universiteit Leiden. Het doel is om een steentje bij te dragen aan het aantrekken en ontwikkelen van cybertalent.

Summer School om jong cybertalent op te leiden van start in Den Haag image


In een videoboodschap heet Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, de deelnemers welkom in de stad, en benadrukt hij het belang van (digitale) veiligheid. Hij is er trots op dat Den Haag als stad van vrede, recht en veiligheid, kan bijdragen aan de ontwikkeling van talent op dit gebied.

Ook Hester Somsen, plaatsvervangend NCTV en directeur Cybersecurity, Weerbaarheid Statelijke Dreigingen en Economische Veiligheid, onderstreepte in haar keynote vlak na de opening de rol van digitale veiligheid in onze digitaliserende samenleving. Somsen besteedde extra aandacht aan de nationale cybersecuritystrategie van Nederland, en de ontwikkeling hierin als gevolg van de invasie van Oekraïne.

Diverse achtergronden

Het cybersecurity werkveld is heel divers. Daarom komen de deelnemers niet alleen uit vele verschillende landen, maar zijn hun achtergronden ook verschillend. Met achtergronden die uiteenlopen tussen technologie, beleid, recht en bedrijfsleven is er voor ieder iets te leren en toe te voegen tijdens het programma.

Tijdens het zesdaagse programma leren ze over cyberincidenten, cyberrisico- en dreigingsbeheer, en de menselijke factor binnen de cybersecurity. Ook worden de studenten uitgedaagd om innovatieve oplossingen te bedenken voor actuele vraagstukken van de Universiteit Leiden, NCI Agency, Awareways, ICTRecht, Accenture en Booz Allen Hamilton. Zo moet een groep studenten cyberadvies uitbrengen aan een fictief management board, waar een andere groep een awareness programma moet ontwikkelen. Ook vindt er een HR-evenement plaats, waar deze nieuwe generatie cyberexperts in contact komt met experts en professionals uit het veld om zo ook loopbaanmogelijkheden te bespreken.

Joris den Bruinen, algemeen directeur Security Delta (HSD): “Samenwerking is cruciaal om tot nieuwe oplossingen te komen die onze samenleving digitaal en fysiek veiliger kunnen maken. De vraag naar nieuw talent om dit mogelijk te maken neemt toe, terwijl het aanbod niet voldoet. Wij willen hier met deze summer school als onderdeel van onze recent gelanceerde nationale Human Capital Agenda graag aan bijdragen in nauwe samenwerking met onze partners.”

De summer school wordt georganiseerd door het nationale veiligheidscluster Security Delta (HSD) in samenwerking met Europol, NCI Agency (NAVO), Accenture Security, Awareways, Booz Allen Hamilton, CFLW Cyber Strategies, Chapter8, Codean, Connect2Trust, EclecticIQ, Europol EC3, Fox-IT, ICTRecht, KPMG, KPN Security, Leiden University, NATO C&I Agency (NCIA), NCTV en Secura. Deze organisaties openen hun deuren voor de studenten om zich zo verder te ontwikkelen op dit gebied en geven inhoudelijke sessies voor de deelnemers.

Zscaler BW 04-06 tm 18-06-2024 Darktrace BW 28-05 tm 18-06-2024
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!