Witold Kepinski - 23 augustus 2023

TIE Kinetix gaat Titan heten en doet dividenduitkering

TIE Kinetix, speler op het gebied van 100% digitalisering van de supply chain, geeft een update over de dividenduitkering na de financiële afsluiting van de verkoop van zijn activiteiten en activiteiten.

TIE Kinetix gaat Titan heten en doet dividenduitkering image


Op 26 juli 2023 kondigde TIE Kinetix NV, een leider in 100% digitalisering van de supply chain, aan dat het overeenstemming heeft bereikt om al zijn activiteiten en activiteiten te verkopen aan SPS Commerce, Inc. voor een totale aankoopprijs van € 68,35 miljoen, onder voorbehoud van goedkeuring door de aandeelhouders op een Buitengewone Algemene Vergadering, bijeengeroepen op 6 september 2023. Na de financiële afsluiting van de transactie, gepland voor 13 september 2023, is TIE Kinetix NV voornemens een contant interim-dividend uit te keren aan de aandeelhouders van € 30,49 per aandeel. deel.

SPS Commerce, Inc. en TIE Kinetix NV zijn overeengekomen dat TIE Kinetix NV na de financiële afsluiting niet langer de naam 'TIE' en 'TIE Kinetix' zal gebruiken. Daartoe is TIE Kinetix NV voornemens haar statuten te wijzigen en haar naam te veranderen in Titan NV per 13 september 2023.

Overwegingen inzake dividendbelasting
Over het algemeen zijn contante dividenduitkeringen in Nederland onderworpen aan 15% dividendbelasting. Voor aandeelhouders die in aanmerking komen voor de deelnemingsvrijstelling in de Nederlandse Vennootschapsbelasting of voor buitenlandse aandeelhouders die aanspraak maken op belastingverdragsbescherming kan echter een vrijstelling of vermindering gelden. Contante dividenduitkeringen uit de agioreserve zijn niet onderworpen aan de Nederlandse dividendbelasting, zodra alle gerealiseerde en verwachte winstreserves zijn uitgekeerd.

Contante dividenduitkering
Na financiële afsluiting is TIE Kinetix/Titan voornemens een bedrag van € 62.500.000,- uit te keren door middel van een interim-dividend. Bijgevolg staat een voorstel tot goedkeuring van een interim-dividend ten bedrage van € 30,49 op de agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, bijeengeroepen op 6 september 2023.

De dividenduitkering zal in twee delen plaatsvinden:

  • Uit de agioreserve van de vennootschap zal een bedrag worden uitgekeerd dat momenteel wordt geschat op € 27,64. Op deze dividenduitkering zal geen dividendbelasting worden ingehouden;
  • Een bedrag dat momenteel wordt geschat op € 2,85, wordt uitgekeerd uit de ingehouden winsten. Op deze dividenduitkering zal Nederlandse dividendbelasting van toepassing zijn.

Tijdlijnen Interim Dividend
Ex-datum: 14 september 2023
Registratiedatum: 15 september 2023
Deadline claimen (participatie-/verdrags-)vrijstelling: 18 september 2023 14:00
Betaaldatum: 20 september 2023

TIE Kinetix/Titan NV verzoekt aandeelhouders die in aanmerking komen voor vrijstelling of verlaging van de Nederlandse dividendbelasting om vóór 18 september 2023 een bewijs in te dienen waaruit blijkt dat zij in aanmerking komen voor een verlaagd tarief.

CompTIA Community Benelux BW 7-31 mei Datacollectief BW 13-05-2024 tm 03-06-2024
Datacollectief BN 13-05-2024 tm 03-06-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!