Wouter Hoeffnagel - 31 augustus 2023

Toezicht op generatieve AI steeds vaker onderdeel van functiebeschrijving softwareleiders

Meer dan de helft van alle functiebeschrijvingen van software engineering leaders (SWEL) vraagt in 2025 expliciet om toezicht op generatieve kunstmatige intelligentie (AI). Dit voorspelt marktonderzoeker Gartner.

Toezicht op generatieve AI steeds vaker onderdeel van functiebeschrijving softwareleiders image

“Afgezien van de impact van generatieve AI op de implementatie van technologie, verandert het ook de managementverantwoordelijkheden van leiders op het gebied van software-engineering”, zegt Haritha Khandabattu, Senior Director Analyst bij Gartner. “Dit omvat zaken die verband houden met teammanagement, talentmanagement en ethische code. Leiders op het gebied van software-engineering verkeren in een aanzienlijk nadeel indien ze deze veranderingen niet onderkennen en zich hierop niet aan aanpassen. Ze lopen dan het risico te worden vervangen door degenen die deze ontwrichtende technologie omarmen.”

Focus op de waarde van een team

Bij het testen van generatieve AI moeten leiders op het gebied van software-engineering de zakelijke waarde aantonen van het gebruik van generatieve AI voor het uitbreiden hun teams. Dit helpt leiders op het gebied van software-engineering met het opbouwen van een overtuigende business case voor voortdurende investeringen in hun teams.

SWEL's moeten ook transparant zijn tegenover hun teams en gesprekken richten op de manier waarop AI-technologie de productiviteit van ontwikkelaars zal verbeteren, in plaats van zich te concentreren op hoe het personeel zal vervangen.

'Gaat ontwikkelaars niet vervangen'

“Generatieve AI zal ontwikkelaars in de nabije toekomst niet vervangen”, zegt Khandabattu. “Hoewel het het vermogen heeft om bepaalde aspecten van software-engineering te automatiseren, kan het de creativiteit, het kritische denkvermogen en het probleemoplossende vermogen van mensen niet repliceren. Leiders moeten de waarde van hun teams versterken door te laten zien hoe generatieve AI een krachtvermenigvuldiger is die de efficiëntie kan vergroten.”

Generatieve AI-toepassingen kunnen wervings- en aanwervingstaken versnellen, zoals het uitvoeren van een functieanalyse en het transcriberen van sollicitatiesamenvattingen. SWEL's kunnen bijvoorbeeld een prompt invoeren waarin wordt gevraagd om trefwoorden of sleutelzinnen die verband houden met vaardigheden of ervaring op het gebied van platformtechniek.

Focus op mensgerichte aspecten

SWEL's kunnen ook investeren in generatieve AI om meer tijd te besteden aan de focus op de mensgerichte aspecten van hun rol. Door te investeren in generatieve AI-technologieën kunnen SWEL’s ingenieurs voortdurend bijscholen en een flexibel personeelsbestand opbouwen.

“Naast rekrutering vormen het beheer en de ontwikkeling van vaardigheden de kern van de verantwoordelijkheden van leiders”, aldus Khandabattu. “AI-enabled vaardigheidsmanagement, een dynamische vaardigheidsbenadering die helpt bij het ondersteunen van talent en werkprocessen, helpt leiders op het gebied van software-engineering hun rollen te heroverwegen door vaardigheden te identificeren die kunnen worden gecombineerd om nieuwe posities te creëren en ontslagen te elimineren.”

Ethische problemen die nieuw beleid vereisen

“Het gebruik van fundamentele AI-modellen kan risico’s met zich meebrengen zoals hallucinaties, het genereren van valse maar plausibel ogende inhoud en vooringenomenheid”, aldus Khandabattu. “Leiders op het gebied van software-engineering moeten voorzichtig zijn bij het gebruik van deze technologie.”

SWEL's moeten samenwerken met of een AI-ethiekcommissie vormen om beleidsrichtlijnen te creëren die teams helpen op verantwoorde wijze gebruik te maken van generatieve AI-tools voor ontwerp en ontwikkeling. SWEL’s spelen een sleutelrol bij het identificeren en helpen beperken van de ethische risico’s van generatieve AI-producten die intern worden ontwikkeld of worden gekocht bij externe leveranciers.

Maximale waarde toevoegen

“Gebruik geen generatieve AI om taken te vervangen die menselijk oordeel en kritisch denken vereisen”, zegt Khandabattu. “Evalueer voortdurend gebruiksscenario’s waarbij generatieve AI maximale waarde kan toevoegen aan dagelijkse activiteiten.”

Klanten van Gartner kunnen meer lezen in 'Generative AI Changes Software Engineering Leaders’ Responsibilities'. Leer daarnaast hoe u de prestaties van software-engineeringteams kunt verbeteren in het gratis Gartner e-boek 'How to Lead High Performing Software Engineering Teams'.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 Vertiv BW 01-07-2024 tm 05-08-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!