Martijn Kregting - 01 september 2023

Dcypher wil fragmentatie in cybersecurity tegengaan

De BV Nederland veilig houden op cybersecurity-gebied door publiek-private kennis en inspanningen te bundelen. Dat is waar dcypher voor staat. Officieel valt de instantie onder EZK (Economische Zaken & Klimaat) en RVO Nederland, maar de focus is veel breder, zo stelt strategisch adviseur Christian van der Woude. Een uitgangspunt hierbij is de Nationale Cyber Security Strategie.

Dcypher wil fragmentatie in cybersecurity tegengaan image

"We willen Nederland zo helpen een leidende kennispositie op te bouwen", zo vertelde Van der Woude onlangs in een interview met Dutch IT Leaders. "En natuurlijk is het mooi wanneer dat ook economisch voordeel oplevert. Bijvoorbeeld wanneer startups op basis van de kennis die onze partners ontwikkelen, inzetten om praktische oplossingen te ontwikkelen en die op de markt te brengen.”

Verminderen afhankelijkheid

De oorsprong van dcypher is terug te voeren op een kabinetsbesluit in de periode 2020-2021. Het doel: sleuteltechnologieën in de cybersecurity toegankelijk te maken in de schil van organisaties buiten kritieke infrastructuren om. "De nadruk lag op het verminderen van onze afhankelijkheid van het buitenland voor deze technologieën", aldus Van der Woude. "Die afhankelijkheid maakt ons kwetsbaar.”

Dcypher streeft ernaar fragmentatie op cybersecurity-gebied tegen te gaan. De focus van dcypher ligt dan ook op het faciliteren van (ontwikkelen en gebruik van) sleuteltechnologieën op het gebied van cybersecurity en cyberdreigingen, maar ook in zaken zoals de energietransitie, de digitalisering van de BV Nederland, en ambities om als Nederland en Europa autonomer te worden ten opzichte van andere landen en regio’s.

Bundelen lokale expertise

Het uiteindelijke doel van dcypher is dan ook om te komen tot een landelijk dekkend stelsel om in publiek private samenwerkingen lokale (Nederlandse) expertise bij elkaar te brengen. Concrete ambities daarbij zijn: meer geld, meer kennis en meer mensen op het gebied van cybersecurity.

  • Meer geld betreft onder meer het regelen van subsidie en financiering voor onderzoek naar sleuteltechnologieën. Daarvoor werkt de instantie samen met de Nederlandse Topsectoren en wetenschapsfinancierder NWO, en voor meer praktische toepassingen ook met partijen zoals TNO, de topsectoren en consortia van privaat-publieke partijen.
  • Om tot meer kennis te komen, zet dcypher vanuit nieuwe technologische ontwikkelingen (zoals AI en kwantum computing) in op concrete kennisgebieden – bijvoorbeeld automated security of automated vulnerability search.
  • Meer mensen: een groot vraagstuk is het groeiend tekort aan talenten. Daarin wil dcypher onder meer een rol spelen door het opzetten van gedeelde Phd-plekken, of een ‘summer school’ eind augustus, samen met bedrijven, overheidsinstanties en de AIVD.

Het interview met Christian van der Woude gemist? Lees het hier terug.

Dutch IT Golf Cup BW tm 16-09-2024 DIC Awards BW tm 21-10-2024
Dutch IT Security Day BN tm 15-10-2024

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!