Martijn Kregting - 14 september 2023

HealthTechXL moet medische startups stimuleren in Brainport Eindhoven

Philips, HighTechXL, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), DeepTechXL en Invest-NL: het zijn de initiatiefnemers achter HealthTechXL. Dit nieuw venture building programma voor de gezondheidszorg en MedTech-sector moet een impuls geven aan het creëren, bouwen en ontwikkelen startups in geavanceerde medische technologie in Brainport Eindhoven.

HealthTechXL moet medische startups stimuleren in Brainport Eindhoven image

HealthTechXL is begin september officieel van start gegaan met 50 deelnemers. In de eerste helft van 2024 zullen de teams van deze deelnemers hun voorstel pitchen aan investeerders, potentiële partners en de bredere Brainport startup community. HighTechXL en de BOM leiden het programma en dragen zorg voor de uitvoering.

Uitwerking ideeën

Tijdens de looptijd van HealthTechXL werken de deelnemers hun ideeën om de gezondheidszorg of medische technologie verder te verbeteren uit. Zij doen dit onder begeleiding van HighTechXL en BOM, die hen ondersteunen in de oprichting of doorontwikkeling van hun onderneming.

Succesvolle deelname aan HealthTechXL kan leiden tot een investering door BOM en een vervolginvestering vanuit DeepTechXL en het Deep Tech Fonds van Invest-NL. De verwachting is dat zij de komende drie jaar tot 15 startups financieren. Dat moet op termijn leiden tot meer bedrijven die een bijdrage leveren aan betere, financieel toegankelijke gezondheidszorg. De regio Brainport Eindhoven moet hierin een belangrijke aanjaagfunctie invullen, met mogelijk wereldwijde impact.

Nieuwe kans

Als onderdeel van het Centraal Sociaal Plan stelt Philips medewerkers die zijn geraakt door de reorganisatie bij het concern vrij van werk om aan het programma deel te nemen. Daarmee is HealthTechXL enerzijds een belangrijk onderdeel van de van-werk-naar-werk initiatieven van het gezondheidstechnologiebedrijf om technisch talent voor de regio Brainport Eindhoven te behouden. Anderzijds moet het, in samenwerking met de partners, innovatie op medisch gebied in de regio verder aanjagen.

Sylvia van Es, President Philips Nederland, hoopt met het initiatief door de reorganisatie geraakte werknemers een kans te bieden om de volgende stap in hun carrière te zetten. “Bijvoorbeeld door medeoprichter te worden van een startup. Het kan bovendien een belangrijke impuls betekenen voor Brainport in algemeen en het MedTech-ecosysteem in het bijzonder, omdat we op deze manier technisch talent voor de regio kunnen behouden en omdat we daarnaast ook bestaande intellectuele eigendomsrechten ter beschikking stellen.”

Aanpak wereldwijde uitdagingen

De wereldwijde maatschappelijke uitdagingen, zoals betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg, kunnen volgens John Bell, CEO HighTechXL, alleen worden opgelost door baanbrekende technologieën te combineren met ondernemerschap. Venture building is een gestructureerde aanpak waarmee ondernemers technologie kunnen omzetten in impact, stelt Bell. “Venture builders hebben een veel hoger succespercentage dan onafhankelijke ventures. HighTechXL heeft zichzelf de afgelopen tien jaar ontwikkeld tot een toonaangevende deeptech venture builder. We kijken uit naar de startups die dit nieuwe programma gaat voortbrengen.”

Brabant, met name de regio Brainport Eindhoven, heeft een focus medische technologie. Maar een specifiek venture building programma om meer ondernemers sneller succesvol te laten groeien ontbrak nog volgens Brigit van Dijk–van de Reijt, algemeen directeur van BOM. "De enorme interesse van ondernemers in de dop laat zien hoeveel behoefte er is aan dit programma."

Bijdrage leveren

DeepTechXL wil als partner van het HealthTechXL-initiatief met haar kennis van medische technologie het programma ondersteunen. “Wij verwachten dat er veelbelovende, nieuwe medische bedrijven dankzij dit initiatief gaan ontstaan waaraan wij via vroege fase financiering en begeleiding een bijdrage kunnen leveren”, aldus Guus Frericks, Managing Partner van DeepTechXL.

Yvonne Greeuw, Investment Associate bij het Invest-NL Deep Tech Fonds, vult aan: “Er schuilt een enorm potentieel in de innovaties die momenteel nog onbenut blijven, evenals in het technisch talent dat beschikbaar komt om deze verder te ontwikkelen. Deze projecten kunnen een belangrijke rol spelen in het realiseren van betere, betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg. Ze vereisen echter geduldig kapitaal en zijn vaak risicovoller dan wat reguliere investeerders doorgaans zoeken. We zijn daarom verheugd dat we met het Deep Tech Fonds financieel perspectief kunnen bieden binnen dit programma.”

Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V6 Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BW V5
Axians 11-06-2024 tm 18-06-2024 BN V5

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!