Witold Kepinski - 14 september 2023

Lobbykracht Amazon, Google en andere Big Tech in EU groeit

De lobbykracht van Amazon, Google en Co. blijft groeien. Big Tech besteedt jaarlijks 113 miljoen euro aan lobbywerk in Brussel. Dat blijkt uit de geactualiseerde cijfers van het onderzoek dat corporateeurope.org in 2021 met LobbyControl publiceerde over de lobbykracht en invloed van digitale bedrijven.

Lobbykracht Amazon, Google en andere Big Tech in EU groeit image

De digitale industrie geeft ruim 113 miljoen euro uit aan lobbyen in Brussel – een enorme stijging sinds 2021 aldus LobbyControl:

'Twee jaar geleden publiceerden LobbyControl en CEO een rapport over de macht van de digitale industrie, waarin voor het eerst de lobbyactiviteiten van technologiebedrijven in detail werden gevolgd. We hebben de gegevens en cijfers bijgewerkt en constateren dat de lobbykracht van Big Tech blijft groeien: van 97 naar 113 miljoen euro per jaar – een stijging van 16,5 procent vergeleken met 2021.

Amazon, Google en Co. blijven aan de top

In totaal proberen 651 bedrijven en verenigingen de EU te beïnvloeden in de digitale economie. Het zijn echter vooral de grote technologiebedrijven als Google, Amazon en Meta die verantwoordelijk zijn voor de stijging van de lobbyuitgaven: alleen al de top 10 van digitale bedrijven geeft in totaal 40 miljoen euro uit aan lobbyen. Dat is ruim een ​​derde van de uitgaven van de totale sector.

Ondanks een lichte stijging van het aantal bedrijven blijft Big Tech de sector domineren: terwijl 75 procent van de bedrijven minder dan 200.000 euro aan lobbyen besteedt en 25 procent van hen zelfs minder dan 5.000 euro, is aan de top de technologiesector reuzen hebben in sommige gevallen hun uitgaven meer dan verdubbeld.

Meta heeft de hoogste lobbyuitgaven en de meeste lobbyisten

Het bedrijf met de hoogste lobbyuitgaven is Meta, voorheen Facebook: de groep heeft zijn uitgaven verhoogd van 5,75 miljoen euro in 2021 naar 8 miljoen euro vandaag, waarmee het bovenaan het EU-transparantieregister van alle bedrijven staat. Apple volgt hem: de groep verdubbelde zijn lobbyuitgaven van 3,5 naar 7 miljoen euro. Ook halfgeleiderfabrikant Qualcomm groeiden sinds 2021 fors: met een stijging van 1,75 naar 4 miljoen euro vervangt het Huawei op de vijfde plek op de ranglijst.

Ook qua aantal lobbyisten staat Meta aan de top: met 17,05 fulltime equivalenten (FTE’s) vervangt Meta Huawei (11 FTE’s). Daarna volgen bedrijven als Intel (10 fte) en IBM (7,25 fte). Daarnaast hebben ook Google (van 5,5 naar 8,7 fte), Amazon (van 5 naar 8 fte) en Apple (van 4,5 naar 7,5 fte) meer lobbyisten in dienst dan in 2021. Hierdoor wordt Big Tech sterker – niet alleen in termen van lobbyuitgaven, maar ook in termen van het aantal lobbyisten dat het in dienst heeft.

Onevenwichtigheden verergeren

Afgezien van de enorme stijging van de lobbybudgetten blijven de bedrijven met de hoogste uitgaven grotendeels gelijk aan die in 2021. Nieuwkomers in de top 10 zijn de telecombedrijven Telefonica (van 1,5 naar 2 miljoen euro) en Deutsche Telekom (van 1 naar 2 miljoen euro). euro), waardoor hun lobbyuitgaven aanzienlijk zijn gestegen ten opzichte van 2021. Over het geheel genomen laten de cijfers duidelijk zien dat de onevenwichtigheden binnen de sector zijn verergerd en dat de lobbymacht nog meer dan voorheen geconcentreerd is bij de grote bedrijven.

Chinese Big Tech ligt nog steeds ver achter op Amerikaanse groepen

Er blijven ook geografische onevenwichtigheden bestaan: iets minder dan 20 procent van de bedrijven die lobbyen voor de digitale economie in de EU heeft zijn hoofdkantoor in de VS. De aandelen van Europese landen als Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië zijn slechts licht gedaald en liggen elk rond de 10 procent. Het aandeel bedrijven uit China blijft laag (< 1 procent). Grote Chinese technologiegroepen als TikTok (900.000 euro) en Alibaba (600.000 euro) zijn eveneens in de hogere segmenten vertegenwoordigd, maar geven niet zoveel uit als hun Amerikaanse tegenhangers.

Het beperken van de kracht van Big Tech

Over het geheel genomen laat de vergelijking met 2021 zien dat Big Tech-bedrijven steeds meer middelen gebruiken om het EU-beleid in hun voordeel te proberen beïnvloeden. Het toegenomen lobbywerk houdt niet in de laatste plaats verband met de enorme werklast van de wetgeving in de digitale sector. Naast bijvoorbeeld de Digital Markets Act (DMA) en de Digital Services Act (DSA) wordt het gebruik van kunstmatige intelligentie momenteel bij wet geregeld. Om de lobbymacht van Amazon, Google en Co. te beperken, hebben we daarom strengere regels nodig tegen unilateraal lobbyen op EU-niveau, maar ook een ambitieuze toepassing van de Digital Markets Act (DMA) om de economische monopolistische macht van digitale markten op beslissende wijze te beperken.'

Schneider Electric BN BW start week 27 tm week 29 Vertiv BW week 5 liggend groen/vierkant oranje 27-11-2023 tm 04-12-2023
Schneider Electric BN start week 27 tm week 29

Wil jij dagelijkse updates?

Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!